Johan Bendix Pape  ‎(I2256)‎
Given Names: Johan Bendix
Surname: Pape

Gender: MaleMale
      

Birth: 7 June 1742
Death: 18 April 1831 ‎(Age 88)‎ "Sejlgård", Funder Sogn, Viborg Amt, Danmark
Personal Facts and Details
Birth Birth 7 June 1742

Note: Kilde: ­http­://­www­.­kreutzer­.­dk­/­2335­.­html­
Death Death 18 April 1831 ‎(Age 88)‎ "Sejlgård", Funder Sogn, Viborg Amt, Danmark


Show Details Source: Funder Sogns Kirkebog

Citation Details:  1814-1831, side 188, AO-opslag 94
  Text: Dødsdag: 18 April 1831
Begravelsesdag: 25 April 1831
Navn: Johan Bendix Pape
Stand m.v.: opholdende sig hos sin Søn A Pape paa Seilgaard
Alder: 88 Aar 10 Maaneder 3 Uger 1 Dag

Last Change Last Change 24 March 2010 - 11:19:32 - by: sten_petersen
View Details for ...


Immediate Family  (F760)
Asmus Pape
1768 - 1849


Notes

Shared Note
Johan Bendix Pape

Født: 7 Jun. 1742, Böel, , Schleswig-Holstein, Germany
Ægteskab: Anna Johansdatter den 11 Okt. 1765 i Ravnkjaer, Angeln
Død: 18 Apr. 1831, Sejlgaard, Funder, , Århus Amt, Denmark i en alder af 88 år
Begravet: 25 Apr. 1831, Funder, , Århus Amt, Denmark

Noter. Funder Kirkebog 1831 if. med død:
Johan Bendix Pape, opholder sig hos sin søn A. Pape paa Sejlgaard, 88 Aar, 10 Maaneder, 3 Uger, 1 Dag

Ejede en Vejrmølle i Ravnkjær i Angeln ‎(nu Rabenkirchen)‎, og tjente mange Penge ved sit Mølleri, hvad der endnu i 1927 g aar Fortællinger om der paa Egnen ved Sliens Munding. I 1792 købte han Godset Tøstrup for 30000 Rd, men solgte det igen 1795 for 39000 Rd. Man kan endnu i Haven paa Tøstrup se en mæktig Møllesten, der danner Bordplate i et Lysthus - den hav de han bragt med sig fra Møllen, efter hvad den nuværende Ejer fortalte. I 1796 købte han derefter Godset Rantzausgave ved Skanderborg, hvortil det dengang hørte over 40 Tdr Hartkorn, men denne Ejendom skøder han 1803 til sin Svigersøn Henrik Møller, der var Bestyrer paa Gaarden. Nogle Aar før, i 1799, havde han købt Herregaarden Quistrup ved Holstebro for 43000 Rd og han gav Sælgerinden, Ritmester Fishers Enke, Obligation for hele Købsummen med pant i Quistrup, hvortil høt\rte 75 Tdr Hartk. af alle Slags. 21 juni 1 804 udstykkedes 48 Parceller fra Quistrup, og tilbage blev der en Hovedparcel paa 18 Tdr Hartk. til den, og den købtes a v Th. Nyssum for 75000 Rd Sedler, hvoraf Staten udlaante de 25.000 Rd til Købet. I "Hjerm-Ginding Herreds Beskrivelse" s taar anført: "På Grund af Alderdom og Svaghed satte JBP Quistrup til Aktion i 1814. Borgegaarden beskrives da i Aviserne som solid Gr undmur bestaaende af en Hovedbygning paa 2 Etager, med Taarne, Kældere og 2 Fløje, med 18 gipsede og til Dels betrukne Værelser. Ladegaarden var Egebindingsværk. Der holdtes 130-140 Køer, 16 Heste, 50 Faar." JBP var da 72 Aar gl., og flyttede efter Quistrups Salg hen til sin Søn Asmus paa Herregaarden Lindtorp, nogle Km fra Qu istrup. Paa Lindtorp fikk den gamle Mand efterhaanden et vist Ry paa sig ved at helbrede Benbrud, og har sikkert været antaget f or "Klog Mand", af hvilke der var en Mængde i Omegnen af Holstebro netop paa denne tid. Han fremstillede selv sine Medic iner, navnlig var han kendt for sin "Krone-Essens", tillavet af tørrede Urter. De tørrede Planter, Pulverne og øvrige Me dikamenter opbevaredes i et smukt lille Egetræs Skuffedarium, indlagt med Ibenholts og Citrontræs Forsiringer. Dette mor somme gamle Stykke Bohave tjener nu som Kryddriskab paa Ellinggaard hos Sønnesønnesønnen Asmus Pape. ‎(CJP)‎

Johan blev gift med Anna Johansdatter, datter af Hans Johansen og Christine Hansdatter, den 11 Okt. 1765 i Ravnkjaer, Angeln. ‎(Anna Johansdatter blev født i 1736 i Maakjaer/Mohrkirch, Angeln og døde den 21 Aug. 1800 i Rantzaugave, Skanderborg, , Århus Amt, Denmark.)‎

Anna Johansdatter
Født: 1736, Maakjaer/Mohrkirch, Angeln
Ægteskab: Johan Bendix Pape den 11 Okt. 1765 i Ravnkjaer, Angeln
Død: 21 Aug. 1800, Rantzaugave, Skanderborg, , Århus Amt, Denmark i en alder af 64 år.

Birth Kilde: ­http­://­www­.­kreutzer­.­dk­/­2335­.­html­

View Notes for ...


Sources
Death Funder Sogns Kirkebog
Citation Details:  1814-1831, side 188, AO-opslag 94
  Text: Dødsdag: 18 April 1831
Begravelsesdag: 25 April 1831
Navn: Johan Bendix Pape
Stand m.v.: opholdende sig hos sin Søn A Pape paa Seilgaard
Alder: 88 Aar 10 Maaneder 3 Uger 1 Dag

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Close Relatives
Family with unknown
Johan Bendix Pape ‎(I2256)‎
Birth 7 June 1742
Death 18 April 1831 ‎(Age 88)‎ "Sejlgård", Funder Sogn, Viborg Amt, Danmark
#1
Son
Asmus Pape ‎(I2239)‎
Birth 1768 25
Death 18 December 1849 ‎(Age 81)‎ Abildskov, Funder Sogn, Viborg Amt, Danmark