Sidsel Jensdatter Kiær  ‎(I0851)‎
Name:
Sidsel Jensdatter Kiær

Gender: FemaleFemale
      

Birth: 5 November 1787 22 21 "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death: 23 August 1839 ‎(Age 51)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Personal Facts and Details
Birth Birth 5 November 1787 22 21 "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark


Show Details Source: Vinding-Vind Sogns Kirkebog

Citation Details:  1760-1790, side 30B, mikrokort C527-2, 2/4
  Text: Sidsel
1787
Natten mellem Søndag og Mandag den 4. og 5. Nov: 12½ blev Jens Nielsen Hadskiers Kone Ellen Peders Datter forløst med en Datter som den 5 blev hjemmedøbt. Var i Kirken Dom: 2 Adventii den 9. Dec. Blev baaren af sin Moster Jens Andersen i ......... hans Hustru Karen Pedersdatter. Faddere Christen Pedersen ...... Anders Christian Nielsen ...... af Aulum Peder Pedersen Veivad Maren Pedersdatter Veivad

Christening Christening 9 December 1787 ‎(Age 34 days)‎ Vinding Kirke, Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark


Show Details Source: Vinding-Vind Sogns Kirkebog

Citation Details:  1760-1790, side 30B, mikrokort C527-2, 2/4
  Text: Sidsel
1787
Natten mellem Søndag og Mandag den 4. og 5. Nov: 12½ blev Jens Nielsen Hadskiers Kone Ellen Peders Datter forløst med en Datter som den 5 blev hjemmedøbt. Var i Kirken Dom: 2 Adventii den 9. Dec. Blev baaren af sin Moster Jens Andersen i ......... hans Hustru Karen Pedersdatter. Faddere Christen Pedersen ...... Anders Christian Nielsen ...... af Aulum Peder Pedersen Veivad Maren Pedersdatter Veivad

Marriage Marriage Christen Pedersen - about 1812 ‎(Age 24)‎
Death Death 23 August 1839 ‎(Age 51)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark


Show Details Source: Vildbjerg Sogns Kirkebog

Citation Details:  1830-1844, side 77, mikrokort C513C-1A, 3/4
  Text: Dødsdagen: 1839, 23de August
Begravelsesdagen: den 1ste September
Navn: Sidsel Jensdatter fød i Hadskjær i Vinding
Stand: Enke efter afdøde Aftægtsmand Christen Pedersen i Rødding
Alder 52 Aar
Jævnførelsesregister: 110-18

Begravelse 1 September 1839 ‎(9 days after death)‎ Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark


Show Details Source: Vildbjerg Sogns Kirkebog

Citation Details:  1830-1844, side 77, mikrokort C513C-1A, 3/4
  Text: 
Dødsdagen: 1839, 23de August
Begravelsesdagen: den 1ste September
Navn: Sidsel Jensdatter fød i Hadskjær i Vinding
Stand: Enke efter afdøde Aftægtsmand Christen Pedersen i Rødding
Alder 52 Aar
Jævnførelsesregister: 110-18

Probate between 1839 and 1840 ‎(Age 51)‎ Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark


Show Details Source: Hammerum Herreds Skifteprotokol

Citation Details:  1837-1841, Side 266B, 320A og 439A
  Text: Skifte efter Sidsel Jensdatter 1839-1840. Haves i kopi i arkiv.

Last Change Last Change 3 January 2009 - 10:21:49 - by: sten_petersen
View Details for ...

Parents Family  (F375)
Jens Nielsen Hadskier
1765 - 1804
Ellen Pedersdatter
1766 - 1829
Sidsel Jensdatter Kiær
1787 - 1839
Mette Kirstine Jensdatter
1795 -
Niels Christian Jensen
1798 -
Mariane Jensdatter
1800 -
Jens Jensen
1803 -

Step-Parent Family  (F417)
Anders Andersen
1769 - 1829
Ellen Pedersdatter
1766 - 1829
Anne Andersdatter
1806 -
Johanne Marie Andersdatter
1810 - 1885

Immediate Family  (F372)
Christen Pedersen
1764 - 1837
Mariane Christensdatter
1813 -
Anders Kiær Christensen
1815 - 1853
Jens Peter Christensen
1817 -
Lars Meldgaard Christensen
1820 -
Christen Trøstrup Christensen
1822 - 1884
Ellen Kjær Christensdatter
1825 -
Anders Birchmose Christensen
1827 - 1923
Dorthe Kirstine Christensdatter
1834 - 1840


Notes

Shared Note
Sidsel Jensdatter Kjær

Sidsel Jensdatter var født på Hadskjær i 1787.

Det følgende er uddrag fra Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn ‎(1935)‎.

"Hadskjær"
Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt.

Gårdens historie er her gengivet ved uddrag af Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn.

Vinding sogn har altid været præget af Vinding Å med dens mange tilløb og tilstødende enge. Det afspejler sig i stednavnene, og Hadskjær er ingen undtagelse ‎(side 45)‎.

Svenskekrigene var hårde ved egnen, og 1647 nævnes Jens Hadskjær blandt de bønder, der var så forarmede, at de ikke kunne betale skat ‎(side 67)‎.

Af jordebogen over Bøvling amt 1663 fremgår, at Thomas Adskierds landgilde var 1 Td. Rug, 1 Ørting Byg, 1 pund smør og 1 skovvogn.
Hadskjærs hartkorn var 4-4-1-1/5, og gården tilhørte "Velbaarne Jomfru Ane Margrethe Sehested ‎(Tim)‎" ‎(side 70)‎.

I kvæg- og koptællingslisten 1678 anføres Hadskjær med "Niels Pouelsen i Eschekier, hans Hustru, 1 Pige, 1 Hoppe, 1 dito 2 Aar, 2 Køer, 2 Stude i andet Aar, 5 Faar" ‎(side74)‎.

I matriklen 1688 nævnes om Hadskjær: "Edts Kjær ‎(Hadskjær)‎, 26,3 Td. Land, som eragtes skarp. Her kan græsses 8 Høveder med god Græsning, som sættes til Hartkorn 0.2.2.2. Og der kan avles 8 Læs godt Hø - det fineste paa hele Turen" ‎(side 79)‎.

"HADSKJÆR

Niels i Hatts Kier nævnes 1611-29. Efter ham fulgte Sønnen ‎(?)‎ Jens Nielsen Edskier, som døde 1648. Aaret efter bliver Else Pedersdatter, hans Enke ‎(?)‎, gift med Hr. Jens Poulsens Sønnesøn Thomas Jenssøn af Moesgaard. Landgildematriklen kalder ham 1663 Thomas Adskierd. 1654 fik han en Datter døbt Mette efter sin Moder Mette Thomasdatter. Blandt Fadderne var hans Brødre Jens og Jørgen i Moesgaard. Thomas døde 1671 65 Aar gl., og Aaret efter hjemførte Mette sin Mand Niels Poulsen af Skindbjerg. Hun var altsaa kun 18 Aar. Der kom en halv Snes Børn: Mette 73, Maren, Poul, Thomas, Else, Karen, Anna, Jens, Jens 96. To Aar efter døde hun 44 Aar gl.

Poul Nielsen, f. 1675, blev 1713 gift med An Christensdatter af Svenstrup. Børn: Christen, Mette, Maren, Niels, Ingeborg m. fl. 1729 døde Poul Nielsen Edskier, og Jens af Møeborg blev et Aars Tid efter gift med Anna sl. Pouls Efterleverske; de fik ingen Børn. Efter Annas Død giftede Jens Jensen Møeborg sig med Johanne Thøgersdatter og boede i Hadskjærhus, og der blev atter Børn.

De havde imidlertid afstaaet Gaarden til Niels Poulsen Kjær, Annas Søn af 1. Ægteskab, 1755 g. m. Sidsel Jensdatter af Svenstrup.

Efter Sidsels Død 1782 mødte Fuldmægtigen paa Ausumgaard paa Herskabets, Kammerjunker de Jermins Vegne for at registrere, vurdere og skifte Dødsboet mellem Enkemanden og hans Børn: Jens 16 Aar, Poul ‎(se Sdr. Tusholt)‎ 7 Aar og Johanne 18 Aar.

I Dagligstuen:
1 Fyrbord med Fod og en Bænk dertil, 4 gl. Stole, 1 gl. Ege Kam Bænk, 5 røde Lerfade, 3 hollandske Tallerkener, 2 Messinglysestager, 6 hollandske Fade, 1 Krus med Tinlaag, 2 Salmebøger, 20 Lersætter, 1 Saltskrin, 3 Par Tekopper, 2 Glas og 1 Butelje, 1 Dus. Trætallerkener, 1 Klok Viser, 1 blaamalet fint Hængeskab, 1 Jernkakkeloven og Sengeklæder i 2 Senge.

I Kælderen:
1 Degnkar, 1 Selde, 1 Temse, 1 Øltønde, 1 Kværn, 1 Flødebøtte, 1 Jernpande og l Rist, 1 Sold og 1 Løb, 3 sorte Gryder og 3 Potter, 2 smaa og 6 store Hornskeer.

I den liden Kammer:
l Overdyne, 1 Underdyne, 2 Puder, 2 Lagener, 1 gl. Vognskrin.

I Bryggerset:
1 Ildtang og Jernfork, 1 Kobberkedel, 2 Bryggekar, 2 Spande og 1 Stripp

Den gamle sl. afdødes Kiste:
1 sort Plydses Kyse og 1 Katuns Kaabe, 3 brogede Forklæder, 4 hvide og 1 broget Hørgarnsklæde, 3 Luer, noget mere Lintøj til Hovedet, 2 Kraver, 2 Halværmer, 1 gl. sort Fløjls Pandesmæk, 2 Par Handsker, 2 Par Strømper, 1 Par Sko med Spænder, 1 sort tosellet Kjole, 1 Sirtsestrøje, 1 rød firsellet Skørt, 1 Linklædes Trøje med Sølvknapper, 1 sort Skørt, 1 rød bunden Trøje, 1 blaa Damaskes Snørliv, 1 rød Skørt, 1 gl. brun firsellet Trøje, 3 Særke, 2 af Hørgarn og 1 af Blaargarn.

I Gaarden:
1 Vogn med Hau, Hammer og Træktøj, 2 gl. Træ vogne med Skrav og Møgfjæl, 1 Plov, 1 Skærkiste med Kniv, 2 Høleer med Skaft, 3 River, 2 Spader m. m.

Levende Kreaturer:
1 sort 4-aars Hest 20 Rdl., 1 sort Hoppe, 18 Aar, 8 Rdl., 1 gl. stinn Hælmis 3 Rdl., 1 brun Fole 6 Rdl., 2 Stude i 3. Aar, 6 Køer 26 Rdl., 1 Aarings Stud, 2 Kalve, 20 Faar, 1 Galt og 2 Bistader.

- Det hele vurderedes til 164 Rdl.
Dernæst fandt man Udgælden saaledes:
I Gaarden skal være 4 Bæster à 8 Rdl. = 32 Rdl. Brøstfældigheder ved Gaarden: 17 Fag Salshus 22 Rdl., 15 Fag Fæhus, 12 Rdl., 33 Fag Sønderlade 44 Rdl., Høladen Østen til Gaarden 7 Rdl., Mandens Begravelse 10 Rdl.
Indgælden - Udgælden gav 4 Rdl. 4 Mk. 6 Sk. at arve. Enkemanden fik det halve, de tre Børn Resten.

Ungkarl Jens Nielsen, Hadskjær, blev 1786 gift med Peder Pedersen Vejvads Datter Ellen og overtog Gaarden ved en Fæstekontrakt, hvori "Jens de Jermin gør vitterligt, at han har sted og fæstet til Jens Nielsen den Gaard Hadskjær, som hans Fader godvillig til sin Søn har overladt mod at nyde forsvarlig og upaaklagelig Ophold af alt, navnlig nødvendigt, saavel som en anstændig Jordefærd efter hans Død". Han skal svare alle Kngl. Skatter og Contributioner, aarlig betale 4 Td. Rug i Landgilde, gøre aarlige Rejser lige med sine øvrige Medtjenere, holde Gaarden forsvarlig ved lige med Bygning og Besætning, intet af dens Ejendomme forkomme, selv benytte Gaardens Afgrøde og Gødning - rette sig efter hans Majs. Love og Anordninger og vise sin pligtige Lydighed mod sit Herskab eller Ordre alt under dette sit Fæstes Fortabelse.

1804 døde Jens Hadskjær knap 40 Aar gl., og Sognefogeden Jens Jensen Refning i Følge med Peder Bak og Enkens Lavværge, hendes Broder Mikkel Vejvad, indfandt sig for at registrere og vurdere.

De samavlede Børn var: Niels Christian 7, Jens 1, Sidsel 17, Mette Kristine 10 og Mariane 5 Aar ‎(se Blindkilde og Lilbæk)‎. Som deres Formynder var mødt deres Farbroder Poul Nielsen Tusholt.

Besætningen var som 20 Aar tidligere. Boet takseredes til 322 Rdl. Ellen anmeldte ved sin Lavværge, at Mandens Begravelse havde kostet 10 Rdl., hun skyldte sin Søster Karen 40 Rdl., sin Broder Mikkel Pedersen Vejvad 40, Jens Stokvad 25 og Jens Ramskov 9 Rdl. Store Sager blev der næppe at arve, og inden Aaret var omme, var Ellen atter gift.

Hendes 2. Mand hed Anders Andersen; med ham fik hun 1806 Datteren Anne, næste Kone i Gaarden.

I Anders Andersens Fæstekontrakt af 24. Juni 1805 findes den Ændring, at Landgilden skal betales med 24 Rdl., en Behagelighed, naar Kapitelstaksten som i 1813 var 131, men faretruende i 1824, da en Td. Rug her i Amtet kun kostede 1,64 Rdl.

I Fæstekontrakten bærer Anders Tilnavnet Dellerup. Hans Broder Jens Chr. Andersen boede i Østerlund i Idom. Dennes Søn Anders Jensen blev 1827 gift med Anne, og de overtog nu Gaarden, medens A. Andersen og Ellen gik paa Aftægt. De døde begge 1829, og Anders Jensen meddelte Skiftekommissionen, at der intet var at skifte. Den gamle Niels Poulsenske Slægt var saaledes trængt ud af Hadskjær Børn: Anders f. 1828 og Ellen Kirstine, f. 1830, g. m. Jens Madsen Toustrup. 1870 døde Anders Jensen 68 Aar gl. Hans Hustru Anne døde 1873." ‎(side 138-142)‎


View Notes for ...


Sources
Birth Vinding-Vind Sogns Kirkebog
Citation Details:  1760-1790, side 30B, mikrokort C527-2, 2/4
  Text: Sidsel
1787
Natten mellem Søndag og Mandag den 4. og 5. Nov: 12½ blev Jens Nielsen Hadskiers Kone Ellen Peders Datter forløst med en Datter som den 5 blev hjemmedøbt. Var i Kirken Dom: 2 Adventii den 9. Dec. Blev baaren af sin Moster Jens Andersen i ......... hans Hustru Karen Pedersdatter. Faddere Christen Pedersen ...... Anders Christian Nielsen ...... af Aulum Peder Pedersen Veivad Maren Pedersdatter Veivad
Christening Vinding-Vind Sogns Kirkebog
Citation Details:  1760-1790, side 30B, mikrokort C527-2, 2/4
  Text: Sidsel
1787
Natten mellem Søndag og Mandag den 4. og 5. Nov: 12½ blev Jens Nielsen Hadskiers Kone Ellen Peders Datter forløst med en Datter som den 5 blev hjemmedøbt. Var i Kirken Dom: 2 Adventii den 9. Dec. Blev baaren af sin Moster Jens Andersen i ......... hans Hustru Karen Pedersdatter. Faddere Christen Pedersen ...... Anders Christian Nielsen ...... af Aulum Peder Pedersen Veivad Maren Pedersdatter Veivad
Death of spouse Vildbjerg Sogns Kirkebog
Citation Details:  1830-1844, Døde Mandkiøn 1837
  Text: Dødsdagen: 17. april 1837
Begravelsesdagen: 25. april 1837
Navn: Christen Pedersen født i Madum Sogn i Meldgaard
Stilling: Aftægtsmand i Rødding
Alder: 73 Aar
Death Vildbjerg Sogns Kirkebog
Citation Details:  1830-1844, side 77, mikrokort C513C-1A, 3/4
  Text: Dødsdagen: 1839, 23de August
Begravelsesdagen: den 1ste September
Navn: Sidsel Jensdatter fød i Hadskjær i Vinding
Stand: Enke efter afdøde Aftægtsmand Christen Pedersen i Rødding
Alder 52 Aar
Jævnførelsesregister: 110-18
Event Vildbjerg Sogns Kirkebog
Citation Details:  1830-1844, side 77, mikrokort C513C-1A, 3/4
  Text: 
Dødsdagen: 1839, 23de August
Begravelsesdagen: den 1ste September
Navn: Sidsel Jensdatter fød i Hadskjær i Vinding
Stand: Enke efter afdøde Aftægtsmand Christen Pedersen i Rødding
Alder 52 Aar
Jævnførelsesregister: 110-18
Probate Hammerum Herreds Skifteprotokol
Citation Details:  1837-1841, Side 266B, 320A og 439A
  Text: Skifte efter Sidsel Jensdatter 1839-1840. Haves i kopi i arkiv.

View Sources for ...


Media
There are no media objects for this individual.
View Media for ...


Family with Parents
Father
Jens Nielsen Hadskier ‎(I0943)‎
Birth 1765 41
Death 24 December 1804 ‎(Age 39)‎ "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
1 year
Mother
 
Ellen Pedersdatter ‎(I0944)‎
Birth 1766
Death 3 August 1829 ‎(Age 63)‎ "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark

Marriage: 1786
2 years
#1
Sidsel Jensdatter Kiær ‎(I0851)‎
Birth 5 November 1787 22 21 "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 23 August 1839 ‎(Age 51)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
7 years
#2
Sister
Mette Kirstine Jensdatter ‎(I0946)‎
Birth 1795 30 29
3 years
#3
Brother
Niels Christian Jensen ‎(I0947)‎
Birth 1798 33 32
2 years
#4
Sister
Mariane Jensdatter ‎(I0948)‎
Birth 1800 35 34
3 years
#5
Brother
Jens Jensen ‎(I0949)‎
Birth 1803 38 37
Mother's Family with Anders Andersen
Step-Father
Anders Andersen ‎(I0950)‎
Birth about 1769
Death 23 April 1829 ‎(Age 60)‎ "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
-3 years
Mother
 
Ellen Pedersdatter ‎(I0944)‎
Birth 1766
Death 3 August 1829 ‎(Age 63)‎ "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark

Religious Marriage: 1804 -- Vinding Kirke, Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#1
Half-Sister
Anne Andersdatter ‎(I0951)‎
Birth 1806 37 40
4 years
#2
Half-Sister
Johanne Marie Andersdatter ‎(I1203)‎
Birth 1810 41 44 "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 27 September 1885 ‎(Age 75)‎ "Vestergård" ‎(1)‎ i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Family with Christen Pedersen
Husband
Christen Pedersen ‎(I0843)‎
Birth 1764 27 21 "Madum Kærgård", Madum Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 17 April 1837 ‎(Age 73)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
24 years

 
Sidsel Jensdatter Kiær ‎(I0851)‎
Birth 5 November 1787 22 21 "Hadskær", Vinding Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 23 August 1839 ‎(Age 51)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark

Marriage: about 1812
15 months
#1
Daughter
Mariane Christensdatter ‎(I0850)‎
Birth 11 April 1813 49 25 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#2
Son
Anders Kiær Christensen ‎(I0852)‎
Birth 3 January 1815 51 27 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 15 October 1853 ‎(Age 38)‎ "Tranekærhus", Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#3
Son
Jens Peter Christensen ‎(I0865)‎
Birth 7 April 1817 53 29 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
3 years
#4
Son
Lars Meldgaard Christensen ‎(I0854)‎
Birth 3 April 1820 56 32 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
3 years
#5
Son
Christen Trøstrup Christensen ‎(I0855)‎
Birth 28 September 1822 58 34 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 14 April 1884 ‎(Age 61)‎ Havnstrup, Snejbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#6
Daughter
Ellen Kjær Christensdatter ‎(I0858)‎
Birth 4 January 1825 61 37 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#7
Son
Anders Birchmose Christensen ‎(I0857)‎
Birth 20 February 1827 63 39 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 10 May 1923 ‎(Age 96)‎ Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
8 years
#8
Daughter
Dorthe Kirstine Christensdatter ‎(I0939)‎
Birth 13 October 1834 70 46 "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
Death 7 March 1840 ‎(Age 5)‎ "Meldgård" i Rødding, Vildbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark