Caspar Jacob Dieckmann  ‎(I0379)‎
Name:
Caspar Jacob Dieckmann

Gender: MaleMale
      

Birth: 25 April 1784 Altona, Schleswig-Holstein, Tyskland
Death: 10 November 1857 ‎(Age 73)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Personal Facts and Details
Birth Birth 25 April 1784 Altona, Schleswig-Holstein, Tyskland

Address:
Altona lå på den tid i hertugdømmet Holsten, som var en del af det danske kongerige

Occupation Occupation between 1801 and 1814 ‎(Age 16)‎ Underofficer

Education Education about 1817 ‎(Age 32)‎ Skolelærer Nustrup Præstegårdsseminarium, Nustrup Sogn, Haderslev Amt, Danmark


Show Details Source: Dimittender fra danske Skolelærer Seminarier samt Privatister 1781-1880
Publication: 1958
Citation Details:  Bind 1, Side 222.
  Text: Dieckmann, Caspar Jacob ‎(18.. Nustrup)‎, født 25/4 1784 i Altona, død 10/11 1857, Lærer i Knudsby 1821, Kollats 12/10 1822, gift med Elisabeth Nielsen, født 2/2 1808.
‎(Johs. C. Jessen: "Præstø Amts Skolehistorie" 1950 s. 73 - A. Petersen: "Den jonstrupske Stat" s. 81 - Mynster II/182,183)‎.
‎[Mynster henviser til Bjørn Kornerup: "J. P. Mynsters Visitatsbøger 1835-1853" (1937)‎]
‎[Nustrup henviser til et af de præstegårdsseminarier, der blev oprettet efter 1814 for hurtigt at uddanne lærere]‎

Occupation Occupation between 1818 and 1821 ‎(Age 33)‎ Skolelærerassistent Hjarup Skole, Hjarup Sogn, Ribe Amt, Danmark


Show Details Source: Hjarup-Vamdrup Pastorat

Citation Details:  Liber Dacitus 1815-1827, side 6
  Text: 1815
Skoleholderne
2. Den, der her i Hjarup holder Skole, lejes af Sognemændene, da disse synes, at det er for langt for Børnene at gaae til Vamdrup eller Skanderup Skole, og faar i Løn aarlig 25 Rbd S: H: C: og Kost i Byen efter Omgang.

Show Details Source: Hjarup Sogns Kirkebog

Citation Details:  1814-1826, side 73, AO-opslag 30
  Text: Tilgangsliste 1818
Navn: Caspar Jacob Diechmann
Alder: 34
Håndtering: afskediget Underofficer
Hvorfra ankommen: fra Øddis
Navn: Hannea Marthine Birchholt
Alder: 27
Håndtering: -
Hvorfra ankommen: fra Stege paa Møen

Show Details Source: Hjarup Sogns Kirkebog

Citation Details:  1814-1826, side 91, AO-opslag 36
  Text: Afgangsliste 1821
Navn: Caspar Jacob Diechmann og Hst
Alder: han 40 hun 38
Håndtering: Ægtefolk
Hvorhen bortrejst: Til Stege paa Møen

Religious Marriage MarriageReligious Marriage
Hannea Martine Birckholdt - 18 September 1818 ‎(Age 34)‎ Hjarup Kirke, Hjarup Sogn, Ribe Amt, Danmark


Show Details Source: Hjarup Sogns Kirkebog

Citation Details:  Copulerede 1818
  Text: Vielsesdagen 18. September 1818
Ungkarl og Skolelærer Casper Jacob Dickmann, gl. 34 Aar af Hjarup eller afskediget Underofficer fra Hamborg.
Hannea Martine Birkholt fra Stege paa Møen, 27 Aar og Datter af Procurator Bircholt ______.
Forlovere: Gaardmand Thomas K______ og Boelsmand Anders Fløjstrup af Hjarup.

Occupation Occupation between 10 May 1821 and 10 November 1857 ‎(Age 37)‎ Skolelærer Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark


Show Details Source: FT 1834 Præstø Amt

Citation Details:  Bårse Herred, Vordingborg landsogn, AO-opslag 11
  Text: Knudsby Bye, Skolen
Caspar Jacob Dieckmann, 50, gift, Skolelærer
Hannea Marthine Birckholdt, 43, gift, hans Kone
Ferdinand Adolph Christian Dieckmann, 17, ugifte, deres Børn
Dorthea Henriette .. Dieckmann, 15, ugifte, deres Børn
Judithe Maria Sophie Dieckmann, 10, ugifte, deres Børn
Caroline Wilhelmine Theresia Dieckmann, 7, ugifte, deres Børn
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎

Show Details Source: FT 1840 Præstø Amt

Citation Details:  Bårse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 17
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden
Caspar Jacob Dieckmann, 56, gift, skolelærer
Hannea Marthine Birckholdt, 49, gift, hans kone
Judithe Marie Sophie Dieckmann, 15, ugifte, deres børn
Caroline Wilhelmine Theres: Dieckmann, 13, ugift, deres børn
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎

Show Details Source: FT 1845 Præstø Amt

Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 13
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen, 17.fam.,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Caspar Jacob Dieckmann, 61 , Gift, , skolelærer, Altona
Elisabeth Nielsen, 37 , Gift, , hans kone, Kastrup, Præstø amt
Judithe Dieckmann, 20 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Wilhelmine Dieckmann, 18 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Hannea Marthine Dieckmann, 3 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Johan Christian Dieckmann, 1 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎

Show Details Source: FT 1850 Præstø Amt

Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 3
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen, 16.fam.,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Caspar Jacob Dieckmann, 66 , Gift, , skolelærer, husfader, Altona
Elisabeth Nielsen, 42 , Gift, , hans kone, Kastrup, Præstø amt
Wilhelmie Dieckmann, 23 , Ugift, , hans datter af første ægteskab, Vordingborg, Præstø amt
Hannea Dieckmann, 8 , Ugift, , deres børn, Vordingborg, Præstø amt
Christian Dieckmann, 6 , Ugift, , deres børn, Vordingborg, Præstø amt
Marie Maibroe, 17 , Ugift, , tjenestepige, Kastrup, Præstø amt
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann - underskrift med fulde navn]‎

Show Details Source: FT 1855 Præstø Amt

Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 10
  Text: Knudsby, 14. Skolen
Caspar Jacob Dieckmann, 71 Aar, gift, Altona, Skolelære, Husfader
Elisabeth Nielsen, 48 Aar, do, Kastrup S, hans Kone
Hannea Marthine Dieckmann, 13 Aar, ugift, Vordingborg S, deres Børn
Johan Christian Dieckmann, 11 Aar, do, --, --
Marthine Scharlotte‎(?)‎ Schou‎(?)‎, 9 Aar, do, Kiøbenhavn, Datterdatter, Plejebarn
Marie Maiboe ‎(?)‎, 22 Aar, do, Kastrup S, Tjenestepige
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎

Show Details Source: Sjællands Stifts Bispeembede

Citation Details:  Fortegnelse over præstekollatser m.m., 1821-1834
  Text: 1822
Collatz Datum: Octbr 12
Skolelærerens Navn: Caspar Jacob Dieckmann
hvortil beskikket: Skol. i Knudsbye i Vordingborg Sogn
af hvem: Proprietair Hastrup til Rosenfeldt

Foto: LAK 20110208 01-03

Show Details Source: Sjællands Stifts Bispeembede

Citation Details:  Journal, 1822
  Text: 1822
d. 27 September
Sag nr. 825
Amtsprovst Krog sender Kaldsbrev for Seminarist C. J. Dieckmann til Skolelærer i Knudsbye
d. 23 Septbr
Collatzen afsendt af 12 Octbr
Brevet henlagt No 126

Foto: LAK 20110208 04-05

Show Details Source: Sjællands Stifts Bispeembede

Citation Details:  Henlagte sager, 1822, 1-160
  Text: Brev fra amtsprovst Krog til biskop Münter, dateret 23. september 1822

Foto: LAK 20110208 06-07

Show Details Source: Præstø Amts Søndre Amtsprovsti. Skoledirektionen

Citation Details:  Regnskabsprotokol for skolelærerhjælpekassen 1815-1829
  Text: Side 32-34
CJD's startdato som skolelærer er beregnet ud fra hans bidrag til skolelærerhjælpekassen:
Fuldt bidrag for året 1821 var 2rd 1mk 1sk
CJD betalte en forholdsvis andel på 1rd 4mk 7 1/5sk
Bidraget svarere til 0.639 af året, hvilket svarer til ansættelse per 10. maj 1821.

Show Details Source: Vordingborg-Kastrup Pastorat

Citation Details:  Embedsbog, 1739-1833, side 44, AO-opslag 23
  Text: Biskoppens visitats den 31. maj 1832 i Knudsby Skole:
"I Knudsby Skole fandt jeg Fremgangen temmelig god
og var ikke utilfreds med Lærerens Katechisation"


Show Details Note: Brev fra amtsprovst Krog i Stege til Sjællands biskop Frederik Münter

Indsluttet giver ieg mig den Frihed at tilstille Deres Højærvær-
dighed Kaldsbrev for Skolelærer Dieckmann i Knudsbye og
hvorfor ieg udbeder mig Collatz ham meddelt. Han er for
1 Aar siden antaget paa Prøve i denne yderst forfaldne Skoles
Undervisning, og har vundet almindelig Agtelse for Flid og Due-
lighed. Jeg har i sidste Foraar med megen Fornøjelse erfaret
hans gode Egenskaber. Gift med 2 a 3 Børn er han yderst fattig
og derfor har ieg lovet at fremlegge Forbøn for ham om Collatz.
Gebyret skal ieg tilsvare.
allerærbødigst !
Krog
Stege D: 23de Sept 1822.

Deres Høiærværdighed
Hr Dr Fr Munter
Biskop m: m:

Indstilling til skolelærerembede 1822Indstilling til skolelærerembede 1822


Occupation Occupation 25 March 1832 ‎(Age 47)‎ Beskikket ligskuer ‎(ligsynsmand)‎ Kastrup Sogn, Præstø Amt, Danmark


Show Details Source: Vordingborg-Kastrup Pastorat

Citation Details:  Dødsattester 1813-1866
  Text: Det fremgår, at efter Præstø amts resolution af 25. marts 1832 er Caspar Jacop Dieckmann bekikket Ligskuer ‎[ligsynsmand]‎ i Kastrup sogn tillige med skolelæreren i Kastrup.
Der ligger i arkivet adskillige dødsattester udstedt af CJD.

Religious Marriage MarriageReligious Marriage
Lisbeth Nielsdatter - 4 January 1842 ‎(Age 57)‎ Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Præstø Amt, Danmark


Show Details Source: Kastrup Sogns Kirkebog

Citation Details:  1841-46. Copulerede 1842
  Text: Brudgommen: Enkemand og Skolelærer Caspar Jacob Dieckmann af Knudsbye, 57 Aar. 2det Ægteskab.
Bruden: Pigen Elisabeth Niels Datter af Næs, 33½ Aar.
Forlovere: Gmd. Hans Hansen af Knudsskov. Gmd. Morten Jensen af Orebye.
Vielse: 1842, 4. Januar

Ejendom 1844 ‎(Age 59)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark

Address:
Skolehuset: Matr. nr. 1, Knudsby By


Show Details Source: Sogneprotokol, Bårse Herred, Vordingborg Landsogn, arkivnr. 26-12

Citation Details:  Knudsby By, Side 131
  Text: Ejer: Skolelærerembedet..
Bruger: Skolelærer Thormodius ‎[data må være fra før 1821]‎.
Ny Matrikels Hartkorn: 0 tdr. 5 skp. 0 fk. 2 alb.
Ny Matrikels Nummer: 1
Areal ifølge matrikelkortet: 80.890 kvadratalen = 5,8 tdr. land = 3,2 hektar.
Foto af sognekortet haves i arkiv.

Death Death 10 November 1857 ‎(Age 73)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark

Cause of death: Strubebetændelse

Show Details Source: Vordingborg-Kastrup Pastorat

Citation Details:  Dødsattester 1813-1866
  Text: Dødsattest udstedt 15. november 1857
Foto: LAK 20110302_02

Show Details Source: Vordingborg Sogns Kirkebog

Citation Details:  1852-1858, side 215, AO-opslag 181
  Text: 1857
Dødsdag: 10 November
Begravelsesdag: 17 November
Navn: Caspar Jacob Dieckmann
Stand: Skolelærer i Knudsby /gift/
Alder: 73
Anmærkning: Strubebetændelse

Probate 20 January 1858 ‎(2 months after death)‎ Præstø Amt, Danmark


Show Details Source: Vordingborg Søndre Birk, Skifteprotokol

Citation Details:  1847-1868, side ?
  Text: Tilladelse for enken til at hensidde i uskiftet bo.
Præstø Amt den 20. Januar 1858.
Foto: LAK 20111027 09-10

Last Change Last Change 25 January 2021 - 03:48:30 - by: sten_petersen
View Details for ...


Immediate Family  (F074)
Hannea Martine Birckholdt
1791 - 1840
Adolph Ferdinand Christian "Ferdinand" Dieckmann
1817 - 1890
Dorthea Henriette Aurora Dieckmann
1819 - 1883
Carl Vilhelm Theodor Dieckmann
1821 - 1827
Rudolph Julius Birkholdt Dieckmann
1823 - 1829
Judithe Marie Sophie Dieckmann
1825 - 1906
Caroline Vilhelmine Theresia Dickmann
1827 - 1904
Julie Rudolphine Jacobine Dieckmann
1829 - 1830

Immediate Family  (F078)
Lisbeth Nielsdatter
1808 - 1887
Hanea Martine Dieckmann
1842 - 1921
Johan Christian Dieckmann
1844 - 1921


Notes

Shared Note


Hjarup Sogns Kirkebog, Tilgangsliste, Kirkeåret 1817
Nr. 4. Caspar Jacob Dieckmann, 34 Aar, afskediget underofficer, fra Øddis
Nr. 5. Hannea Marthine Birckholdt, 27 Aar, fra Stege paa Møen

Hjarup Sogns Kirkebog, Afgangsliste, Kirkeåret 1820
Nr. 1 og 2. Caspar Jacob Dieckmann og ...., han 40 hun 38, Ægtefolk, til Stege paa Møen.

Folketælling 1840 Vordingborg Landsogn
‎(Mikrokort 565)‎
Tællingen i Knudsby er egenhændigt underskrvet af ‎(Caspar Jacob)‎ Dieckmann. Måske gælder det også for andre år. Det kan bl.a. give et fingerpeg om han var aktiv til sin død i 1857 ‎(FT1855)‎.

Stege Sogns Kirkebog viser at ganske mange soldater døde der i sommeren 1810. Der nævnes jydske og slesvigske regimenter. Kan det lede på sporet af hvordan C.J.D. kom til Stege?

H. Friis-Petersen: Dimittender fra danske Skolelærer Seminarier samt Privatister 1781-1880 ‎(1958)‎ Bind 1. Side 222.:
Dieckmann, Caspar Jacob ‎(18.. Nustrup)‎, født 25/4 1784 i Altona, død 10/11 1857, Lærer i Knudsby 1821, Kollats 12/10 1822, gift med Elisabeth Nielsen, født 2/2 1808.
‎(Johs. C. Jessen: ”Præstø Amts Skolehistorie” 1950 s. 73 – A. Petersen: ”Den jonstrupske Stat” s. 81 – Mynster II/182,183)‎.
‎[Mynster hanviser til Bjørn Kornerup: ”J. P. Mynsters Visitatsbøger 1835-1853” (1937)‎]
‎[Nustrup henviser til et af de præstegårdsseminarier, der blev oprettet efter 1814 for hurtigt at uddanne lærere]‎

Folketælling: Holsten, Altona Købstad, 1803, 665, , js581
Krendel Hosens, 60, Witwe, , 665, js581, , , , , , , 1, , Hausmutter, , , , F
Crendel Hosens, 24, Unverheir., , 665, js581, , , , , , , , , Ihre Tochter, , , , F
Moses Hosens, 29, Unverheir., Doktor, 665, js581, , , , , , , , , Ihr Sohn, , , , M
Jacob Casper, 30, Unverheir., Schneider, 665, js581, , , , , , , , , Mietsmann, , , , M

Occupation Brev fra amtsprovst Krog i Stege til Sjællands biskop Frederik Münter

Indsluttet giver ieg mig den Frihed at tilstille Deres Højærvær-
dighed Kaldsbrev for Skolelærer Dieckmann i Knudsbye og
hvorfor ieg udbeder mig Collatz ham meddelt. Han er for
1 Aar siden antaget paa Prøve i denne yderst forfaldne Skoles
Undervisning, og har vundet almindelig Agtelse for Flid og Due-
lighed. Jeg har i sidste Foraar med megen Fornøjelse erfaret
hans gode Egenskaber. Gift med 2 a 3 Børn er han yderst fattig
og derfor har ieg lovet at fremlegge Forbøn for ham om Collatz.
Gebyret skal ieg tilsvare.
allerærbødigst !
Krog
Stege D: 23de Sept 1822.

Deres Høiærværdighed
Hr Dr Fr Munter
Biskop m: m:

View Notes for ...


Sources
Education Dimittender fra danske Skolelærer Seminarier samt Privatister 1781-1880
Publication: 1958
Citation Details:  Bind 1, Side 222.
  Text: Dieckmann, Caspar Jacob ‎(18.. Nustrup)‎, født 25/4 1784 i Altona, død 10/11 1857, Lærer i Knudsby 1821, Kollats 12/10 1822, gift med Elisabeth Nielsen, født 2/2 1808.
‎(Johs. C. Jessen: "Præstø Amts Skolehistorie" 1950 s. 73 - A. Petersen: "Den jonstrupske Stat" s. 81 - Mynster II/182,183)‎.
‎[Mynster henviser til Bjørn Kornerup: "J. P. Mynsters Visitatsbøger 1835-1853" (1937)‎]
‎[Nustrup henviser til et af de præstegårdsseminarier, der blev oprettet efter 1814 for hurtigt at uddanne lærere]‎
Occupation Hjarup-Vamdrup Pastorat
Citation Details:  Liber Dacitus 1815-1827, side 6
  Text: 1815
Skoleholderne
2. Den, der her i Hjarup holder Skole, lejes af Sognemændene, da disse synes, at det er for langt for Børnene at gaae til Vamdrup eller Skanderup Skole, og faar i Løn aarlig 25 Rbd S: H: C: og Kost i Byen efter Omgang.
Occupation Hjarup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1814-1826, side 73, AO-opslag 30
  Text: Tilgangsliste 1818
Navn: Caspar Jacob Diechmann
Alder: 34
Håndtering: afskediget Underofficer
Hvorfra ankommen: fra Øddis
Navn: Hannea Marthine Birchholt
Alder: 27
Håndtering: -
Hvorfra ankommen: fra Stege paa Møen
Occupation Hjarup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1814-1826, side 91, AO-opslag 36
  Text: Afgangsliste 1821
Navn: Caspar Jacob Diechmann og Hst
Alder: han 40 hun 38
Håndtering: Ægtefolk
Hvorhen bortrejst: Til Stege paa Møen
Marriage Hjarup Sogns Kirkebog
Citation Details:  Copulerede 1818
  Text: Vielsesdagen 18. September 1818
Ungkarl og Skolelærer Casper Jacob Dickmann, gl. 34 Aar af Hjarup eller afskediget Underofficer fra Hamborg.
Hannea Martine Birkholt fra Stege paa Møen, 27 Aar og Datter af Procurator Bircholt ______.
Forlovere: Gaardmand Thomas K______ og Boelsmand Anders Fløjstrup af Hjarup.
Marriage Hjarup Sogns Kirkebog
Citation Details:  Copulerede 1818
  Text: Vielsesdagen 18. September 1818
Ungkarl og Skolelærer Casper Jacob Dickmann, gl. 34 Aar af Hjarup eller afskediget Underofficer fra Hamborg.
Hannea Martine Birkholt fra Stege paa Møen, 27 Aar og Datter af Procurator Bircholt ______.
Forlovere: Gaardmand Thomas K______ og Boelsmand Anders Fløjstrup af Hjarup.
Marriage Hjarup Sogns Kirkebog
Citation Details:  Copulerede 1818
  Text: Vielsesdagen 18. September 1818
Ungkarl og Skolelærer Casper Jacob Dickmann, gl. 34 Aar af Hjarup eller afskediget Underofficer fra Hamborg.
Hannea Martine Birkholt fra Stege paa Møen, 27 Aar og Datter af Procurator Bircholt ______.
Forlovere: Gaardmand Thomas K______ og Boelsmand Anders Fløjstrup af Hjarup.
Occupation FT 1834 Præstø Amt
Citation Details:  Bårse Herred, Vordingborg landsogn, AO-opslag 11
  Text: Knudsby Bye, Skolen
Caspar Jacob Dieckmann, 50, gift, Skolelærer
Hannea Marthine Birckholdt, 43, gift, hans Kone
Ferdinand Adolph Christian Dieckmann, 17, ugifte, deres Børn
Dorthea Henriette .. Dieckmann, 15, ugifte, deres Børn
Judithe Maria Sophie Dieckmann, 10, ugifte, deres Børn
Caroline Wilhelmine Theresia Dieckmann, 7, ugifte, deres Børn
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎
Occupation FT 1840 Præstø Amt
Citation Details:  Bårse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 17
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden
Caspar Jacob Dieckmann, 56, gift, skolelærer
Hannea Marthine Birckholdt, 49, gift, hans kone
Judithe Marie Sophie Dieckmann, 15, ugifte, deres børn
Caroline Wilhelmine Theres: Dieckmann, 13, ugift, deres børn
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎
Occupation FT 1845 Præstø Amt
Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 13
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen, 17.fam.,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Caspar Jacob Dieckmann, 61 , Gift, , skolelærer, Altona
Elisabeth Nielsen, 37 , Gift, , hans kone, Kastrup, Præstø amt
Judithe Dieckmann, 20 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Wilhelmine Dieckmann, 18 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Hannea Marthine Dieckmann, 3 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
Johan Christian Dieckmann, 1 , Ugift, , deres børn, her i sognet, Vordingborg
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎
Occupation FT 1850 Præstø Amt
Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 3
  Text: Knudsby, , nr.9, skolen, 16.fam.,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Caspar Jacob Dieckmann, 66 , Gift, , skolelærer, husfader, Altona
Elisabeth Nielsen, 42 , Gift, , hans kone, Kastrup, Præstø amt
Wilhelmie Dieckmann, 23 , Ugift, , hans datter af første ægteskab, Vordingborg, Præstø amt
Hannea Dieckmann, 8 , Ugift, , deres børn, Vordingborg, Præstø amt
Christian Dieckmann, 6 , Ugift, , deres børn, Vordingborg, Præstø amt
Marie Maibroe, 17 , Ugift, , tjenestepige, Kastrup, Præstø amt
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann - underskrift med fulde navn]‎
Occupation FT 1855 Præstø Amt
Citation Details:  Baarse Herred, Vordingborg Landsogn, AO-opslag 10
  Text: Knudsby, 14. Skolen
Caspar Jacob Dieckmann, 71 Aar, gift, Altona, Skolelære, Husfader
Elisabeth Nielsen, 48 Aar, do, Kastrup S, hans Kone
Hannea Marthine Dieckmann, 13 Aar, ugift, Vordingborg S, deres Børn
Johan Christian Dieckmann, 11 Aar, do, --, --
Marthine Scharlotte‎(?)‎ Schou‎(?)‎, 9 Aar, do, Kiøbenhavn, Datterdatter, Plejebarn
Marie Maiboe ‎(?)‎, 22 Aar, do, Kastrup S, Tjenestepige
‎[Folketællingen er ført af Caspar Jacob Dieckmann]‎
Occupation Sjællands Stifts Bispeembede
Citation Details:  Fortegnelse over præstekollatser m.m., 1821-1834
  Text: 1822
Collatz Datum: Octbr 12
Skolelærerens Navn: Caspar Jacob Dieckmann
hvortil beskikket: Skol. i Knudsbye i Vordingborg Sogn
af hvem: Proprietair Hastrup til Rosenfeldt

Foto: LAK 20110208 01-03
Occupation Sjællands Stifts Bispeembede
Citation Details:  Journal, 1822
  Text: 1822
d. 27 September
Sag nr. 825
Amtsprovst Krog sender Kaldsbrev for Seminarist C. J. Dieckmann til Skolelærer i Knudsbye
d. 23 Septbr
Collatzen afsendt af 12 Octbr
Brevet henlagt No 126

Foto: LAK 20110208 04-05
Occupation Sjællands Stifts Bispeembede
Citation Details:  Henlagte sager, 1822, 1-160
  Text: Brev fra amtsprovst Krog til biskop Münter, dateret 23. september 1822

Foto: LAK 20110208 06-07
Occupation Præstø Amts Søndre Amtsprovsti. Skoledirektionen
Citation Details:  Regnskabsprotokol for skolelærerhjælpekassen 1815-1829
  Text: Side 32-34
CJD's startdato som skolelærer er beregnet ud fra hans bidrag til skolelærerhjælpekassen:
Fuldt bidrag for året 1821 var 2rd 1mk 1sk
CJD betalte en forholdsvis andel på 1rd 4mk 7 1/5sk
Bidraget svarere til 0.639 af året, hvilket svarer til ansættelse per 10. maj 1821.
Occupation Vordingborg-Kastrup Pastorat
Citation Details:  Embedsbog, 1739-1833, side 44, AO-opslag 23
  Text: Biskoppens visitats den 31. maj 1832 i Knudsby Skole:
"I Knudsby Skole fandt jeg Fremgangen temmelig god
og var ikke utilfreds med Lærerens Katechisation"
Occupation Vordingborg-Kastrup Pastorat
Citation Details:  Dødsattester 1813-1866
  Text: Det fremgår, at efter Præstø amts resolution af 25. marts 1832 er Caspar Jacop Dieckmann bekikket Ligskuer ‎[ligsynsmand]‎ i Kastrup sogn tillige med skolelæreren i Kastrup.
Der ligger i arkivet adskillige dødsattester udstedt af CJD.
Death of spouse Vordingborg Sogns Kirkebog
Citation Details:  Døde Qvindekøn 1840
  Text: Hannea Martine Birkholdt
Død 13. April 1840
Begr. 18. April 1840
Skolelærer Dieckmanns Hustrus i Knudsby, 48 Aar
Marriage Kastrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1841-46. Copulerede 1842
  Text: Brudgommen: Enkemand og Skolelærer Caspar Jacob Dieckmann af Knudsbye, 57 Aar. 2det Ægteskab.
Bruden: Pigen Elisabeth Niels Datter af Næs, 33½ Aar.
Forlovere: Gmd. Hans Hansen af Knudsskov. Gmd. Morten Jensen af Orebye.
Vielse: 1842, 4. Januar
Marriage Kastrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1841-46. Copulerede 1842
  Text: Brudgommen: Enkemand og Skolelærer Caspar Jacob Dieckmann af Knudsbye, 57 Aar. 2det Ægteskab.
Bruden: Pigen Elisabeth Niels Datter af Næs, 33½ Aar.
Forlovere: Gmd. Hans Hansen af Knudsskov. Gmd. Morten Jensen af Orebye.
Vielse: 1842, 4. Januar
Marriage Kastrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1841-46. Copulerede 1842
  Text: Brudgommen: Enkemand og Skolelærer Caspar Jacob Dieckmann af Knudsbye, 57 Aar. 2det Ægteskab.
Bruden: Pigen Elisabeth Niels Datter af Næs, 33½ Aar.
Forlovere: Gmd. Hans Hansen af Knudsskov. Gmd. Morten Jensen af Orebye.
Vielse: 1842, 4. Januar
Event Sogneprotokol, Bårse Herred, Vordingborg Landsogn, arkivnr. 26-12
Citation Details:  Knudsby By, Side 131
  Text: Ejer: Skolelærerembedet..
Bruger: Skolelærer Thormodius ‎[data må være fra før 1821]‎.
Ny Matrikels Hartkorn: 0 tdr. 5 skp. 0 fk. 2 alb.
Ny Matrikels Nummer: 1
Areal ifølge matrikelkortet: 80.890 kvadratalen = 5,8 tdr. land = 3,2 hektar.
Foto af sognekortet haves i arkiv.
Death Vordingborg-Kastrup Pastorat
Citation Details:  Dødsattester 1813-1866
  Text: Dødsattest udstedt 15. november 1857
Foto: LAK 20110302_02
Death Vordingborg Sogns Kirkebog
Citation Details:  1852-1858, side 215, AO-opslag 181
  Text: 1857
Dødsdag: 10 November
Begravelsesdag: 17 November
Navn: Caspar Jacob Dieckmann
Stand: Skolelærer i Knudsby /gift/
Alder: 73
Anmærkning: Strubebetændelse
Probate Vordingborg Søndre Birk, Skifteprotokol
Citation Details:  1847-1868, side ?
  Text: Tilladelse for enken til at hensidde i uskiftet bo.
Præstø Amt den 20. Januar 1858.
Foto: LAK 20111027 09-10

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Beretning om Caspar Jacob DieckmannBeretning om Caspar Jacob Dieckmann  ‎(M24)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Brandtaksation 1817 af Skolehuset i Knudsby, Vordingborg landsogn, Præstø amtBrandtaksation 1817 af Skolehuset i Knudsby, Vordingborg landsogn, Præstø amt  ‎(M128)‎

Multimedia Object
Hjarup Skole. Amtsprovstens tegning ca. 1818Hjarup Skole. Amtsprovstens tegning ca. 1818  ‎(M576)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Indstilling til skolelærerembede 1822Indstilling til skolelærerembede 1822  ‎(M572)‎
Type: Photo


Multimedia Object
BOGEN: Dieckmann familien - De første generationerBOGEN: Dieckmann familien - De første generationer  ‎(M577)‎
Type: Book

View Media for ...


Close Relatives
Family with Hannea Martine Birckholdt
Caspar Jacob Dieckmann ‎(I0379)‎
Birth 25 April 1784 Altona, Schleswig-Holstein, Tyskland
Death 10 November 1857 ‎(Age 73)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
7 years
Wife
 
Hannea Martine Birckholdt ‎(I0390)‎
Birth 15 August 1791 41 30 Stege, Stege Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 13 April 1840 ‎(Age 48)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark

Religious Marriage: 18 September 1818 -- Hjarup Kirke, Hjarup Sogn, Ribe Amt, Danmark
-16 months
#1
Son
Adolph Ferdinand Christian "Ferdinand" Dieckmann ‎(I0346)‎
Birth 9 May 1817 33 25 Stege, Stege Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 2 September 1890 ‎(Age 73)‎ "Lervadskær", Snejbjerg Sogn, Ringkøbing Amt, Danmark
2 years
#2
Daughter
Dorthea Henriette Aurora Dieckmann ‎(I0081)‎
Birth 11 July 1819 35 27 Stege, Stege Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 24 August 1883 ‎(Age 64)‎ Faribault County, Minnesota, USA
2 years
#3
Son
Carl Vilhelm Theodor Dieckmann ‎(I0082)‎
Birth 4 September 1821 37 30 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 14 July 1827 ‎(Age 5)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
2 years
#4
Son
Rudolph Julius Birkholdt Dieckmann ‎(I0083)‎
Birth 14 June 1823 39 31 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 12 July 1829 ‎(Age 6)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
20 months
#5
Daughter
Judithe Marie Sophie Dieckmann ‎(I0084)‎
Birth 5 February 1825 40 33 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 11 April 1906 ‎(Age 81)‎ Nykøbing Falster, Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt, Danmark
2 years
#6
Daughter
Caroline Vilhelmine Theresia Dickmann ‎(I0085)‎
Birth 22 June 1827 43 35 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 3 May 1904 ‎(Age 76)‎ Stuby, Kastrup Sogn, Præstø Amt, Danmark
2 years
#7
Daughter
Julie Rudolphine Jacobine Dieckmann ‎(I0086)‎
Birth 31 July 1829 45 37 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 6 December 1830 ‎(Age 16 months)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Family with Lisbeth Nielsdatter
Caspar Jacob Dieckmann ‎(I0379)‎
Birth 25 April 1784 Altona, Schleswig-Holstein, Tyskland
Death 10 November 1857 ‎(Age 73)‎ Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
24 years
Wife
 
Lisbeth Nielsdatter ‎(I0087)‎
Birth 8 February 1808 26 27 Oreby, Kastrup Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 30 March 1887 ‎(Age 79)‎ Jenstrup, Sønder Dalby Sogn, Præstø Amt, Danmark

Religious Marriage: 4 January 1842 -- Kastrup Kirke, Kastrup Sogn, Præstø Amt, Danmark
7 months
#1
Daughter
Hanea Martine Dieckmann ‎(I0088)‎
Birth 30 July 1842 58 34 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 12 December 1921 ‎(Age 79)‎ Kæderup, Tureby Sogn, Præstø Amt, Danmark
2 years
#2
Son
Johan Christian Dieckmann ‎(I0089)‎
Birth 20 November 1844 60 36 Knudsby Skole, Vordingborg Sogn, Præstø Amt, Danmark
Death 20 October 1921 ‎(Age 76)‎ Skolen i Kindvig, Mern Sogn, Præstø Amt, Danmark