Anders Povelsen Buch  ‎(I0212)‎
Name:
Anders Povelsen Buch

Gender: MaleMale
      

Birth: 1771 51 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death: 7 September 1814 ‎(Age 43)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Personal Facts and Details
Birth Birth 1771 51 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog

Citation Details:  1757-1803, side 33A, AO-opslag 35
  Text: 1771
Dato 13de Marty loed Huusmand Paul Pedersen Buch af Giedesbye døbe en Søn Anders af Ægte Kone Maren Anders Datter til Daaben baaret af Hans Tydskes Kone Hanna Pedersdatter. Testes Hans Jørgensen, Jeppe Jensen, Ole Jensen, Maren Lamberts Datter, Anna Pauls Datter.

Christening Christening 13 March 1771 Gedesby Kirke, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark

Militærtjeneste between 1794 and 1797 ‎(Age 23)‎ På togter med orlogsskib 1794, 1795, 1796 og 1797


Show Details Source: Lægdsrulle, Nykøbing amt

Citation Details:  Hovedrulle 1791, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Løbenr.: 24
Faderens navn: Paul Pedersen
Sønnens navn: Anders
Fødested: ‎[ikke noteret]‎
Alder ‎(år)‎: 19
Højde ‎(tommer)‎: 64
Opholdssted: ‎[ikke noteret]‎
Anmærkninger: S. L.
Digital foto: LAK 20090924: 22+24

Show Details Source: Lægdsrulle, Nykøbing amt

Citation Details:  Hovedrulle 1792, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Gl. Løbenr.: 24
Nyt Løbenr.: 20
Faderens og sønnens navne: Poul Pedersen - Anders
Fødested: ‎[ikke noteret]‎
Alder ‎(år)‎: 20
Højde ‎(tommer)‎: 63
Opholdssted: ‎[ikke noteret]‎
Anmærkninger: Command. paa Flaaden +94 og 95 og 96. Halvbefaren. ‎["Søevant" er streget over]‎
Digital foto: LAK 20071110: 001-006

Show Details Source: Lægdsrulle, Nykøbing amt

Citation Details:  Hovedrulle 1796, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Gl. Løbenr.: 20
Nyt Løbenr.: 12
Faderens navn: Paul Pedersen
Sønnens navn: Anders
Fødested: Giedesbye
Alder ‎(år)‎: 24
Højde ‎(tommer)‎: 63
Opholdssted: Giedesbye
Anmærkninger: Indført i Falster Lands Søe Rulle som Lots Karl under Patent No 2 ....‎(?)‎...... S. L: Halvbefaren udc: 94-95-96-97 frigivet 15 Dec 96 frigivet den 12 Juny 97 .... 97
‎[er ikke anført i lægdrullen 1801 - formentlig overgået til sørullen]‎
Digital foto: LAK 20090924: 25-26

Show Details Source: Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802

Citation Details:  1794
  Text: På togt med fregatten "Havfruen" fra 17. juli til 12. november 1794

Foto: RA 20091111 01-06

Show Details Source: Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802

Citation Details:  1796
  Text: På togt med orlogsskibet "Oldenborg" fra 6. juni til 14. september 1796

‎[Gagebogen for 1795 er ikke bevaret]‎

Foto: RA 20091111 07-13

Show Details Source: Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802

Citation Details:  1797
  Text: På togt med fregatten "Havfruen" fra 20. maj til 11. juni 1797

Foto: RA 20091111 14-19

Show Details Source: Generalkommissariatet ‎(Søetaten)‎, Mandskabsjournaler for skibe 1780-1850

Citation Details:  Havfruen Fregat, 1794 og 1797
  Text: Foto: 20091127 12-18

Show Details Source: Generalkommissariatet ‎(Søetaten)‎, Mandskabsjournaler for skibe 1780-1850

Citation Details:  Oldenborg Orlogsskib, 1796
  Text: Foto: RA 20091127 05-07

Show Details Source: Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet, Skibsjournaler 1650-1993

Citation Details:  Havfruen Fregat 1794 og 1797
  Text: Notat om togterne. Ikke fotograferet.

Show Details Source: Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet, Skibsjournaler 1650-1993

Citation Details:  Oldenborg Orlogsskib 1796
  Text: Notat om togtet.
Foto: RA 20091127 08-11

Religious Marriage MarriageReligious Marriage
Maren Mortensdatter - 29 November 1795 ‎(Age 24)‎ Gedesby Kirke, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog

Citation Details:  1757-1803, side 214, AO-opslag 214
  Text: 1795
Dom: 20ma p Trinit blev trolovede Anders Povelsen og Maren Mortens Datter, begge af Giedesbye disses Forlovere var Ole Larsen og Henric Stær
Dom: Ima Advent: ‎[1. søndag i Advent = 29. november]‎: ægteviede.

Foto: RA 20120502_11

Occupation Occupation 1801 ‎(Age 30)‎ Husmand med Jord og Befaren lots Matr. nr. 77 i Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Address:
Matr. nr. 77, Gedesby By
Gammelgade 18, Gedesby, 4874 Gedser


Show Details Source: FT 1801 Maribo amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Gedesby Sogn
  Text: Giedesbye Bye
Kildenavn, Alder, Køn, Civilstand, Stilling i husstanden, Nr. ægteskab, Kildeerhverv, Kildestednavn
Anders Poulsen, 28, M, Gift, Mand, 1, Husmand med jord og Befaren lots, Giedesbye Bye
Maren Mortensdatter, 26, K, Gift, Hans kone, 1, , Giedesbye Bye
Ane Andersdatter, 5, K, Ugift, Deres børn, , , Giedesbye Bye
Maren Andersdatter, 1, K, Ugift, Deres børn, , , Giedesbye Bye

Ejendom 1804 ‎(Age 33)‎ Hus Matr. nr. 77 i Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Address:
Matr. nr. 77, Gedesby By
Gammelgade 18, Gedesby, 4874 Gedser


Show Details Source: Gedesby - Historisk Håndbog

Citation Details:  Side 329

Show Details Source: Matrikelkort
Publication: Matrikelkort på nettet
Citation Details:  Gedesby By, Gedesby, 1809-1862
  Text: I et felt på kortet er anført en række huse, hvor ejeren ikke er anført på selve kortet. heriblandt:
Anders Buch, Nr. 77, 350 kvadratalen ‎[= 138 kvadratmeter]‎

Gedesby 1804. Husenes matrikelnumre er fremhævet.Gedesby 1804. Husenes matrikelnumre er fremhævet.


Ejendom 30 June 1812 ‎(Age 41)‎ Skøde på hus Matr. nr. 47 i Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Gedesby - Historisk Håndbog

Citation Details:  Side 305

Show Details Source: Falster Birk. Skøde- og panteprotokol

Citation Details:  1807-1813, side 514A


Note: Brandtaksation 1819 findes under enkens nye mand Johan Jensen, som overtog huset i 1814
Death Death 7 September 1814 ‎(Age 43)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Gedesby Sogns Kirkebog

Citation Details:  1814-1838, side 237, AO-opslag 146
  Text: 1814
Dødsdagen: 7 Sept
Begravelsesdagen: 11 Sept
Navn: Anders Poulsen Buch
Stand m.v.: Huusmand, Dagleier i Gedesbye
Alder: 45 A 5 Mdr

Begravelse 11 September 1814 ‎(4 days after death)‎ Gedesby sogn, Maribo amt, Danmark

Probate 1814 ‎(Age 43)‎ Gedesby sogn, Maribo amt, Danmark


Show Details Source: Gedsergård Skifteprotokol

Citation Details:  1805-1830, side 404-405 og 408-410, mikrofilm 470
  Text: Skifte efter Anders Povelsen Buch 1815 haves i arkiv
Foto: LAK 20080318 182-183 og LAK 20080710: 001-051

Last Change Last Change 1 March 2010 - 10:25:55 - by: sten_petersen
View Details for ...

Parents Family  (F150)
Poul Pedersen Kylling
1720 - 1771
Maren Andersdatter
-
Udøbt Poulsen
1757 - 1757
Anders Poulsen
1760 - 1760
Anne Poulsdatter
1767 -
Anders Povelsen Buch
1771 - 1814

Step-Parent Family  (F651)
Poul Pedersen Kylling
1720 - 1771
Kirsten Pedersdatter
- 1753
Jørgen Powelsen
1746 - 1746
Jørgen Powelsen
1747 - 1747
Udøbt Powelsdatter
1748 - 1748
Udøbt Powelsen
1750 - 1750
Udøbt Powelsen
1751 - 1751
Kirsten Powelsdatter
1753 -

Immediate Family  (F112)
Maren Mortensdatter
1774 - 1843
Anna Andersdatter
1795 - 1795
Anna Andersdatter
1796 - 1878
Maren Andersdatter
1800 - 1879
Peder Andersen Buch
1802 - 1859
Karen Andersdatter
1805 - 1806
Hans Andersen Buch
1812 - 1893


Notes

Shared Note

I 1788 boede Peder Povelsen Buck her, og huset er på 3 fag.
Ifølge boniteringsliste ca.1804: Anders Buk. Det er Anders Poulsen Buch *1771-03-13 d. og død 1814-09-07. Gift i 1795 med Maren Mortensdatter *1774. Hun døde 1843-05-19.
De fik børnene:
Anne Andersdatter *1796-10-25
Maren Andersdatter *1800-04-07
Peder Andersen *1802-12-12.
Anders Poulsen Buch købte 1813-04-01 matr. nr. 47.
Kilde: Jørgen Nielsen: Gedesby. Historisk Håndbog. 1999. Side 329.

047a Et hus vest i byen ved Møllehuset uden hartkorn. I baghaven til Bredebæk 3. Skøde 1813-04-01 fra gårdmændene til Anders Poulsen Buch *1771-03-13 på hus og have á 1500 kv.alen, beliggende mellem Møllehuset og Rasmus Jansens hus med tilhørende liden plads til have eller vænge. Af længde 50 alen og bredde i hver ende
30 alen. Købssum 50 rdl. Se også matr. nr. 76a.
Han var søn af hmd. Poul Pedersen Buch og Maren Andersdatter. Han blev gift 1. søndag i advent 1795 med Maren Mortensdatter *1774. Anders Poulsen død 1814-09-07.
Anders Poulsens enke, Maren Mortensdatter gift 1815-05-15 til tjk. Johan Jensen * 1778. Johan Jensen Buch død 1829-01-15.
Adkomst for Johan Jensen Bucks enke, Maren Mortensdatter 1829-07-02.
Skøde 1832-07-12 fra Maren Mortensdatter til Niels Rasmussen *1802-03 for 30 rdl. og undertægt. Han brugte tilnavnet Buch.
Huset blev ødelagt ved stormfloden 1872.
Kilde: Jørgen Nielsen: Gedesby. Historisk Håndbog. 1999. Side 305.

I samme kilde nævnes et skifte 1815.

Ejendom Brandtaksation 1819 findes under enkens nye mand Johan Jensen, som overtog huset i 1814

View Notes for ...


Sources
Birth Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog
Citation Details:  1757-1803, side 33A, AO-opslag 35
  Text: 1771
Dato 13de Marty loed Huusmand Paul Pedersen Buch af Giedesbye døbe en Søn Anders af Ægte Kone Maren Anders Datter til Daaben baaret af Hans Tydskes Kone Hanna Pedersdatter. Testes Hans Jørgensen, Jeppe Jensen, Ole Jensen, Maren Lamberts Datter, Anna Pauls Datter.
Event Lægdsrulle, Nykøbing amt
Citation Details:  Hovedrulle 1791, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Løbenr.: 24
Faderens navn: Paul Pedersen
Sønnens navn: Anders
Fødested: ‎[ikke noteret]‎
Alder ‎(år)‎: 19
Højde ‎(tommer)‎: 64
Opholdssted: ‎[ikke noteret]‎
Anmærkninger: S. L.
Digital foto: LAK 20090924: 22+24
Event Lægdsrulle, Nykøbing amt
Citation Details:  Hovedrulle 1792, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Gl. Løbenr.: 24
Nyt Løbenr.: 20
Faderens og sønnens navne: Poul Pedersen - Anders
Fødested: ‎[ikke noteret]‎
Alder ‎(år)‎: 20
Højde ‎(tommer)‎: 63
Opholdssted: ‎[ikke noteret]‎
Anmærkninger: Command. paa Flaaden +94 og 95 og 96. Halvbefaren. ‎["Søevant" er streget over]‎
Digital foto: LAK 20071110: 001-006
Event Lægdsrulle, Nykøbing amt
Citation Details:  Hovedrulle 1796, Lægd 15, Gedesby sogn
  Text: Gl. Løbenr.: 20
Nyt Løbenr.: 12
Faderens navn: Paul Pedersen
Sønnens navn: Anders
Fødested: Giedesbye
Alder ‎(år)‎: 24
Højde ‎(tommer)‎: 63
Opholdssted: Giedesbye
Anmærkninger: Indført i Falster Lands Søe Rulle som Lots Karl under Patent No 2 ....‎(?)‎...... S. L: Halvbefaren udc: 94-95-96-97 frigivet 15 Dec 96 frigivet den 12 Juny 97 .... 97
‎[er ikke anført i lægdrullen 1801 - formentlig overgået til sørullen]‎
Digital foto: LAK 20090924: 25-26
Event Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802
Citation Details:  1794
  Text: På togt med fregatten "Havfruen" fra 17. juli til 12. november 1794

Foto: RA 20091111 01-06
Event Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802
Citation Details:  1796
  Text: På togt med orlogsskibet "Oldenborg" fra 6. juni til 14. september 1796

‎[Gagebogen for 1795 er ikke bevaret]‎

Foto: RA 20091111 07-13
Event Søindrulleringen, Gagebøger for Lolland-Falsters limitter 1794-1802
Citation Details:  1797
  Text: På togt med fregatten "Havfruen" fra 20. maj til 11. juni 1797

Foto: RA 20091111 14-19
Event Generalkommissariatet ‎(Søetaten)‎, Mandskabsjournaler for skibe 1780-1850
Citation Details:  Havfruen Fregat, 1794 og 1797
  Text: Foto: 20091127 12-18
Event Generalkommissariatet ‎(Søetaten)‎, Mandskabsjournaler for skibe 1780-1850
Citation Details:  Oldenborg Orlogsskib, 1796
  Text: Foto: RA 20091127 05-07
Event Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet, Skibsjournaler 1650-1993
Citation Details:  Havfruen Fregat 1794 og 1797
  Text: Notat om togterne. Ikke fotograferet.
Event Admiralitets- og Kommissariatskollegiet, Admiralitetet, Skibsjournaler 1650-1993
Citation Details:  Oldenborg Orlogsskib 1796
  Text: Notat om togtet.
Foto: RA 20091127 08-11
Marriage Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog
Citation Details:  1757-1803, side 214, AO-opslag 214
  Text: 1795
Dom: 20ma p Trinit blev trolovede Anders Povelsen og Maren Mortens Datter, begge af Giedesbye disses Forlovere var Ole Larsen og Henric Stær
Dom: Ima Advent: ‎[1. søndag i Advent = 29. november]‎: ægteviede.

Foto: RA 20120502_11
Marriage Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog
Citation Details:  1757-1803, side 214, AO-opslag 214
  Text: 1795
Dom: 20ma p Trinit blev trolovede Anders Povelsen og Maren Mortens Datter, begge af Giedesbye disses Forlovere var Ole Larsen og Henric Stær
Dom: Ima Advent: ‎[1. søndag i Advent = 29. november]‎: ægteviede.

Foto: RA 20120502_11
Marriage Skelby-Gedesby Sogns Kirkebog
Citation Details:  1757-1803, side 214, AO-opslag 214
  Text: 1795
Dom: 20ma p Trinit blev trolovede Anders Povelsen og Maren Mortens Datter, begge af Giedesbye disses Forlovere var Ole Larsen og Henric Stær
Dom: Ima Advent: ‎[1. søndag i Advent = 29. november]‎: ægteviede.

Foto: RA 20120502_11
Occupation FT 1801 Maribo amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Gedesby Sogn
  Text: Giedesbye Bye
Kildenavn, Alder, Køn, Civilstand, Stilling i husstanden, Nr. ægteskab, Kildeerhverv, Kildestednavn
Anders Poulsen, 28, M, Gift, Mand, 1, Husmand med jord og Befaren lots, Giedesbye Bye
Maren Mortensdatter, 26, K, Gift, Hans kone, 1, , Giedesbye Bye
Ane Andersdatter, 5, K, Ugift, Deres børn, , , Giedesbye Bye
Maren Andersdatter, 1, K, Ugift, Deres børn, , , Giedesbye Bye
Event Gedesby - Historisk Håndbog
Citation Details:  Side 329
Event Matrikelkort
Publication: Matrikelkort på nettet
Citation Details:  Gedesby By, Gedesby, 1809-1862
  Text: I et felt på kortet er anført en række huse, hvor ejeren ikke er anført på selve kortet. heriblandt:
Anders Buch, Nr. 77, 350 kvadratalen ‎[= 138 kvadratmeter]‎
Event Gedesby - Historisk Håndbog
Citation Details:  Side 305
Event Falster Birk. Skøde- og panteprotokol
Citation Details:  1807-1813, side 514A
Death Gedesby Sogns Kirkebog
Citation Details:  1814-1838, side 237, AO-opslag 146
  Text: 1814
Dødsdagen: 7 Sept
Begravelsesdagen: 11 Sept
Navn: Anders Poulsen Buch
Stand m.v.: Huusmand, Dagleier i Gedesbye
Alder: 45 A 5 Mdr
Probate Gedsergård Skifteprotokol
Citation Details:  1805-1830, side 404-405 og 408-410, mikrofilm 470
  Text: Skifte efter Anders Povelsen Buch 1815 haves i arkiv
Foto: LAK 20080318 182-183 og LAK 20080710: 001-051

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Beretning om Anders Povelsen BuchBeretning om Anders Povelsen Buch  ‎(M484)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Tegning til fregatten Havfruen, 1790Tegning til fregatten Havfruen, 1790  ‎(M486)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Københavns havn 1796. Fregat bliver klargjort ved Mastekranen t.h.Københavns havn 1796. Fregat bliver klargjort ved Mastekranen t.h.  ‎(M492)‎
Type: Photo


Note: Fregatten er af samme type som "Havfruen". Gouache af T.E. Lønning, Københavns Bymuseum.

Show Details Source: Linieskibet Holsten 1772-1814

Citation Details:  Side 92


Multimedia Object
Fregatten "Havfruen" anholdes ved Gibraltar af engelske linieskibe i 1799Fregatten "Havfruen" anholdes ved Gibraltar af engelske linieskibe i 1799  ‎(M491)‎
Type: Photo


Note: Fregatten ses midt i billedet. Fra bogen: Havet omkring Danmark, bind 3, side 39 ‎(1948)‎

Multimedia Object
Afregning for Anders Povelsen Buchs togt med orlogsskibet "Oldenborg", 1796Afregning for Anders Povelsen Buchs togt med orlogsskibet "Oldenborg", 1796  ‎(M487)‎
Type: Book


Multimedia Object
Skøde til Anders Poulsen Buch på hus og jordlod i Gedesby, 30. juni 1812Skøde til Anders Poulsen Buch på hus og jordlod i Gedesby, 30. juni 1812  ‎(M476)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Gedesby 1804. Husenes matrikelnumre er fremhævet.Gedesby 1804. Husenes matrikelnumre er fremhævet.  ‎(M180)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Skifte 1815 efter husmand Anders Povelsen Buch, Gedesby sogn på FalsterSkifte 1815 efter husmand Anders Povelsen Buch, Gedesby sogn på Falster  ‎(M86)‎
View Media for ...


Family with Parents
Father
Poul Pedersen Kylling ‎(I0301)‎
Birth 1720 Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death September 1771 ‎(Age 51)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Mother

Religious Marriage: 11 November 1753 -- Gedesby Kirke, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
#1
Brother
Udøbt Poulsen ‎(I1954)‎
Birth 1757 37 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1757 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
#2
Brother
Anders Poulsen ‎(I0500)‎
Birth 1760 40 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death December 1760 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
7 years
#3
Sister
Anne Poulsdatter ‎(I0499)‎
Birth 1767 47 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
4 years
#4
Anders Povelsen Buch ‎(I0212)‎
Birth 1771 51 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 7 September 1814 ‎(Age 43)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Father's Family with Kirsten Pedersdatter
Father
Poul Pedersen Kylling ‎(I0301)‎
Birth 1720 Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death September 1771 ‎(Age 51)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Step-Mother
Kirsten Pedersdatter ‎(I0504)‎
Death October 1753 Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark

Religious Marriage: 15 December 1743 -- Gedesby Kirke, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
2 years
#1
Half-Brother
Jørgen Powelsen ‎(I1949)‎
Birth 1746 26 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1746 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
1 year
#2
Half-Brother
Jørgen Powelsen ‎(I1950)‎
Birth 1747 27 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1747 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
1 year
#3
Half-Sister
Udøbt Powelsdatter ‎(I1951)‎
Birth 1748 28 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1748 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
2 years
#4
Half-Brother
Udøbt Powelsen ‎(I1952)‎
Birth 1750 30 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1750 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
1 year
#5
Half-Brother
Udøbt Powelsen ‎(I1953)‎
Birth 1751 31 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1751 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
#6
Half-Sister
Kirsten Powelsdatter ‎(I1955)‎
Birth September 1753 33 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Family with Maren Mortensdatter
Anders Povelsen Buch ‎(I0212)‎
Birth 1771 51 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 7 September 1814 ‎(Age 43)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
Wife
 
Maren Mortensdatter ‎(I0224)‎
Birth 1774 55 38 Skelby, Skelby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 19 May 1843 ‎(Age 69)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark

Religious Marriage: 29 November 1795 -- Gedesby Kirke, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
-1 month
#1
Daughter
Anna Andersdatter ‎(I0126)‎
Birth 12 November 1795 24 21
Death 22 November 1795 ‎(Age 10 days)‎ Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
11 months
#2
Daughter
Anna Andersdatter ‎(I0127)‎
Birth 25 October 1796 25 22
Death 18 March 1878 ‎(Age 81)‎ Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
#3
Daughter
Maren Andersdatter ‎(I0128)‎
Birth 7 April 1800 29 26 Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 9 July 1879 ‎(Age 79)‎
2 years
#4
Son
Peder Andersen Buch ‎(I0124)‎
Birth 1802 31 28 Matr. nr. 77 i Gedesby, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 1 December 1859 ‎(Age 57)‎ Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
3 years
#5
Daughter
Karen Andersdatter ‎(I2886)‎
Birth 1805 34 31 Gedesskov, Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death May 1806 ‎(Age 16 months)‎ Gedesby Sogn, Maribo Amt, Danmark
7 years
#6
Son
Hans Andersen Buch ‎(I0496)‎
Birth 1812 41 38
Death 10 December 1893 ‎(Age 81)‎ Marrebæk, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark