Christen Jørgensen  ‎(I0146)‎
Name:
Christen Jørgensen

Gender: MaleMale
      

Birth: 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death: 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Personal Facts and Details
Birth Birth 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark


Show Details Source: Svenstrup Sogns Kirkebog
Publication: Arkivalier Online
Citation Details:  1682-1785, side 129
  Text: Fødte 1781
Nr. 14: Dom. 17 Trin d. 17 Octob Jörgen Sönneboes S: N. Christen. S. Hans Jepsens S. Christen. T. Jörgen Larsen, Christen Gravs ‎(?)‎, Peder Möllers kone.

Military Military about 1809 ‎(Age 28)‎ Vicekorporal i Slesvigske Infanteriregiment

Militært rejsepas for vicekorporal Christen Jørgensen, 1809Militært rejsepas for vicekorporal Christen Jørgensen, 1809


Religious Marriage MarriageReligious Marriage
Karen Hansdatter - 3 November 1809 ‎(Age 28)‎ Væggerløse Kirke, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Væggerløse Sogns Kirkebog

Citation Details:  1760-1814, side 350, mikrokort LAK 3-6598, 1-655-2, 5/7
  Text: 1809
Søndagen den 24de Septembr lode dette Par Folk sig anmelde til Lysning fra Prædikestolen og paafølgende Copulation, navnlig Christen Jørgensen Reformee Corporal ved 3die Compagnie, Slesvigske Infanterie Regiment, Pigen Karen Hans Dtr i Wæggerløse.
At intet i nogen Maade findes hinderligt i dette deres agtede Ægteskab ligesom og om noget imod Formodning deraf skulle flyde, da at holde Sognepræsten Hr. Doct: Schyth, hvis .... al Tiltale, som deraf maatte kunne følge; derfor indestaar og underskriver som Forlovere
Jens Hansen
Med paaholden Pen
Rasmus Olsen
i Wæggerløse
Copuleret derefter den 3die Novbr.

Property 1 January 1810 ‎(Age 29)‎ Skøde Hus i Marrebæk, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Address:
Parcel nr. 4 af gård nr. 2 i Marrebæk
Senere: Matr. nr. 6b
Nu: Gl. Landevej 107, 4873 Marrebæk


Show Details Source: Falster Birk. Skøde- og panteprotokol

Citation Details:  1861-1879, side 311-312
  Text: Foto: LAK 20100129 0012-0016

Property 1 January 1819 ‎(Age 38)‎ Salg Hus i Marrebæk, Væggerløse sogn, Maribo amt, Danmark

Address:
Parcel nr. 2 af parcel nr. 4 af gård nr. 2 i Marrebæk


Show Details Source: Falster Birk. Skøde- og panteprotokol

Citation Details:  1819-1821, side 130A-131A
  Text: Foto: LAK 20100223 01-07

Occupation Occupation between 1825 and 1844 ‎(Age 44)‎ Skolelærer Hasselø, Væggerløse sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Lolland-Falsters Stift Bispeembede, Visitatsprotokol

Citation Details:  1806-1842 og 1843-1877
  Text: Visitatser i Hasselø Skole 1828, 1833, 1836, 1838, 1841 og 1844
Foto: LAK 20070403: 001-007

Show Details Source: FT 1834 Maribo Amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Hasseløe Bye; 1; Skolen
687; Christen Jørgensen; m; 53; gift; Skolelærer
688; Maren Hansdatter; k; 25; gift; hans Kone
689; Jørgen Christensen; m; 25; ugift; hans søn
690; Hansine Ulrike Hans Volgratzdatter; k; 17; ugift; Tjenestepige

Kaldsbrev for Christen Jørgensen på skolelærerembedet på Hasselø, 17. august 1825Kaldsbrev for Christen Jørgensen på skolelærerembedet på Hasselø, 17. august 1825


Property 1 July 1825 ‎(Age 44)‎ Salg Hus i Marrebæk, Væggerløse sogn, Maribo amt, Danmark

Address:
Parcel nr. 1 af parcel nr. 4 af gård nr. 2 i Marrebæk


Show Details Source: Falster Birk. Skøde- og panteprotokol

Citation Details:  1823-1826, side 519B-520A
  Text: Foto: LAK 20100216 16-20

Property 26 April 1831 ‎(Age 50)‎ Brandforsikring Hus i Marrebæk, Væggerløse sogn, Maribo amt, Danmark


Show Details Source: Falsters Sønder Herred. Brandtaxationsprotokol

Citation Details:  1800-1826, side 80
  Text: Brandtaxation 525, 26. april 1831
Same Dag 26de April foretaget med Sognefoged Christofer Rasmussen og Brandf: Mikkel Larsen, efter Ejernes Begiæring Taxation til Brandforsikring paa efterkommende 2de Huuse i Marebek Bye, Wejerløse Sogn:
525. 2.
Christian Hansen Rebslager hans Huus sønden Byen.
a) Stuehuus 11 Fag 10 Al: bredt, Egebindingsværk, med brændtsteens Vægge ved søndre Siide, Resten Leervægge, Straatag paa Fyr, deraf
6 Fag med Loft, til Stue, Kammer, Kjøkken a 30rd ............. 180rd
5 Fag til Lade og Stald a 20rd ..................................... 100rd
......................................................................... 280rd er 270
b) Qvist i N: 4 Fag af same Matr: til Port og Materialer a 20rd er 80rd = 80rd
Forsikret ......................................................................... 350rd Sølv
Forsvarlig mod Ildsfare. Ikke forhen forsikret.
Taxationsmændenes Qvittering
Christofer Rasmussen Mikkel Larsen
Broch

Foto: LAK 20100223 16-22


Note: Brandtaksationen er foretaget, 5 år efter at Christen Jørgensen har solgt huset til Christian Hansen
Kærester Susanne Margrethe Hansdatter - 1833 ‎(Age 52)‎ Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Væggerløse Sogns Kirkebog

Citation Details:  1813-1838, side 200, AO-opslag 162
  Text: 1833
Brugommen: Enkemand Christen Jørgensen, Skolelærer paa Hasselø, 51 Aar gl.
Bruden: Pigen Susanne Margrethe Hansdatter paa Hasselø, 27 Aar gl.
Forlovere: Gmd. Christoffer Rasmuss: Vægg: Gmd. Mich: Michels: paa Hasselø
Vielsesdagen: Bemeldte Pige døde før Vielsen

Religious Marriage MarriageReligious Marriage
Maren Hansdatter - 31 May 1833 ‎(Age 52)‎ Væggerløse Kirke, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Idestrup Sogns Kirkebog

Citation Details:  1827-1836, side 334, mikrokort LAK 2-16356, 2-647-2, 5/9
  Text: 1833
Brudgommen: Skolelærer Christen Jørgensen af Hasseløe 52 Aar gl, De naturlige Kopper
Bruden: Pigen Maren Hansdatter af Tjærebye, 25 Aar gl. vacc. D 7de Juni 1810
Forlovere: Sognefoged Christopher Rasmussen fra Wæggerløse. Grmd Lars Johansen fra Tjærebye
Vielsesdagen: d 31te Mai 1833
Vielsesstedet: i Wæggerløse Kirke ‎[NB: korrekt]‎

Occupation Occupation between 1844 and 1862 ‎(Age 63)‎ "Entlediget" skolelærer og snedker Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: FT 1845 Maribo amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Hasseløe Bye, Veggerløse Sogn, , et Huus, 21,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Rasmus Chrestoffersen, 45, Gift, , Træskomager, -
Kirsten Olsdatter, 39, Gift, , hans Kone, Idestrup
Niels Rasmussen, 15, -, , Søn, Hasseløe
Anne Rasmusdatter, 13, -, , Datter, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Christopher Rasmussen, 12, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Ole Rasmussen, 4, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Jens Rasmussen, 1, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Mikkel Larsen Kaarre, 69, Enkemand, , Indsidder, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Chresten Jørgensen, 63, Gift, , entlediget Skolelærer, Snedker, Svenstrup, Als
Maren Hansdatter, 35, Gift, , hans Kone, Idestrup
Karen Margrethe Chrestensdatter, 10, -, , Datter, Hasseløe
Birthe Hansdatter, 38, Ugift, , Tjenestepige, Thorebye

Show Details Source: FT 1850 Maribo Amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By; Et Huus
Kildenavn, Alder, Civilstand, Kildeerhverv, Husstands/familienr., Matr.nr./Adresse, Kildefødested, Kildestednavn, Antal familier/hus
Christen Jørgensen, 69, Gift, Suspenderet Skolelærer, 22, Et Huus, Svendstrup Sogn, Als, Væggerløse By, 1
Maren Hansdatter, 41, Gift, Hans kone, 22, Et Huus, Idestrup Sogn, Væggerløse By, 1
Karen Christensdatter, 15, Ugift, Deres datter, 22, Et Huus, Her i Sognet, Væggerløse By, 1

Show Details Source: FT 1855 Maribo Amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By, 22, 1 Huus, 2 familier
Christen Jørgensen, 74, gift, Svendstrup Als, Huusf. entlediget Skolel.
Maren Hansd., 46, ligel, Idestrup S, Hs Kone
---
Peder Pedersen, 22, gift, Gjedesby M.A., Huusf. Dagleier
Karen Christensd., 20, ligel, her i S, Hs Kone
Maren Kirstine Pedersd., 2, ligel, ligel, deres Datter

Show Details Source: FT 1860 Maribo Amt

Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By, 2, et Huus, 2 familier
Christen Jørgensen, 79, gift, Svenstrup Sogn paa Als, Pensioneret Skolelærer, Huusfader
Maren Hansdatter, 51, do, Idestrup Sogn, Maribo Amt, hans Kone
Poul Borchersen, 5, ugift, Kjøbelev Sogn, Maribo Amt, Forsørges her af Sognets Fattigvæsenet
------
Peder Pedersen, 27, gift, Gjedesby Sogn, Maribo Amt, Indsidder, Dagleier, Huusfader
Karen Jørgensen, 25, do, her i Sognet, hans Kone
Maren Kirstine Pedersen, 7, ugift, do, deres Børn
Christen Pedersen, 4, do, do, do
Marie Pedersen, 3, do, do, do

Death Death 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark

Begravelse 8 March 1862 ‎(4 days after death)‎ Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark

Probate 1 May 1862 ‎(58 days after death)‎ Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark


Show Details Source: Nykøbing Herreds Skifteprotokol

Citation Details:  1859-1866, side 115 og 118
  Text: Foto: LAK 20100129 0001-0011

Skifte efter Christen Jørgensen i Væggerløse, 1862Skifte efter Christen Jørgensen i Væggerløse, 1862


Last Change Last Change 6 June 2012 - 01:19:05 - by: sten_petersen
View Details for ...

Parents Family  (F127)
Jørgen Jørgensen Sundeboe
1733 - 1807
Maren Hansdatter Molt
1740 - 1812
Jørgen Jørgensen
1761 - 1767
Tyre Jørgensdatter
1763 - 1767
Kirsten Jørgensdatter
1766 - 1767
Jørgen Jørgensen
1768 - 1812
Karen Jørgensdatter
1770 - 1812
Kirsten Jørgensdatter
1773 - 1817
Christen Jørgensen
1776 - 1776
Marie Jørgensdatter
1777 - 1812
Christen Jørgensen
1779 - 1781
Christen Jørgensen
1781 - 1862

Immediate Family  (F113)
Karen Hansdatter
1783 - 1832
Jørgen Christensen
1809 -

Immediate Family  (F126)
Susanne Margrethe Hansdatter
1806 - 1833

Immediate Family  (F042)
Maren Hansdatter
1809 - 1886
Karen Margrethe Christensdatter
1835 - 1915
Hans Frederik Christensen
1842 - 1842


Notes

Shared Note

Jørgen Jørgensen var ejer / bruger af kåd nr. 147 i Stevning. Naboen i kåd nr. 148 var Jørgen Poulsen Berg, der også var snedkermester ‎(anført 1788 i S&P II 285 samt i FT 1803)‎. Det kan være hos ham, at Christen Jørgensen har lært snedkerfaget.

CJ angiver 6-4-1825, at han er i sit alders 43. år. Hvis det er helt korrekt, må han vær født mellem 7-4-1781 og 5-4-1783.

Beskæftigelse:
Vicekorporal i Slesvigske Infanteri Regiment 1809
Snedker og husmand i Marrebæk 1810-25
Skolelærer på Hasselø 1825-45

Indlæg i Sydfalster Nyt skrevet af Sten Petersen ca. 1978

Christen Jørgensen - skolelærer på Hassselø 1825 - ca. 1845 Christen Jørgensøn var født i Stevning på Als 1781- Han var uddannet som snedker. Som soldat i Slesvigske Infanteri Regiment, hvor han siden blev under-korporal ved 3. musketérkompagni, deltog han i bevogtningen af Danmarks sydgrænser under Napoleonskrigene først ca. 1801 ved Hamburg-Altona og senere 1807-10 på Falster, hvor regimentet lå i Nykøbing. I 1809 gifter han sig mod Karen Hansdatter fra Væggerløse, der netop har født dem en søn, Jørgen. I 1810 køber C.J. et stykke jord og 5 fag hus af en gård i Marrebæk. Dér bor han indtil 1825 og ernærer sig som snedker. Da den hidtidige skolelærer på Hasselø, M. Kaare går af i 1825, søger C.J. embedet. Der blev ikke stillet krav om store kvalifikationer den gang. I sin ansøgning skriver C.J.: "Min Skrivt maatte naadigst erfares af denne Ansøgning og i Regning har jeg lært Regu la De Tri i Brøk, kun beklager jeg, at jeg ej har Syngegaver til at kunde lære Børnene Sang." Præsten i Væggerløse er ikke helt tilfreds med ansøgerens skrift, men lover sammen med skolelærer Nielsen i Høyet, at undevise ham, hvis han får embedet. Præsten og lærer Nielsen giver ham imidlertid de bedste anbefalinger med til Amtsskoledirektionen. I sin anbefaling skriver præsten, at skolelærerembedet på Hasselø kun er lille. Indtægterne for skolelæreren er: 3 tønder rug og 3 tønder byg in natura samt 1½ tønde rug og 1½ tønde byg efter kapitelstakst. Dertil 3 favne bøgebrænde, 62 lis pund hør og 62 lispund halm. Til skolen hører 8 tønder land jord, tildels moser, og udbyttet af den del, der kan dyrkes er kun 2-3 fold. Skolen tæller 24 børn. Man mener dog, at ansøgeren kan tjene til sit ophold, især da han kun har ét barn. Christen Jørgensen sælger huset i Marrøbæk og flytter ind i skolehuset. Han er herefter lærer på Hasselø i næste 20 år. I 1832 dør Karen Hansdatter, og allerede 1833 gifter han sig med den kun 25-årige Maren Hansdatter fra Idestrup. De får i 1835 datteren Karen Margrethe. C.J. går på pension imellem 1840 og 1845, idet folketællingen for 1845 viser at Rasmus Lorentzen fra Nordborg nu er skolelærer på Hasselø, og C.J. med familie bor i et andet hus på Hasselø. Senere flytter de til Væggørløse, hvor Christen Jørgensen dør 1862. Maren Hansdatter dør i Væggerløse 1886.

Property Brandtaksationen er foretaget, 5 år efter at Christen Jørgensen har solgt huset til Christian Hansen

View Notes for ...


Sources
Birth Svenstrup Sogns Kirkebog
Publication: Arkivalier Online
Citation Details:  1682-1785, side 129
  Text: Fødte 1781
Nr. 14: Dom. 17 Trin d. 17 Octob Jörgen Sönneboes S: N. Christen. S. Hans Jepsens S. Christen. T. Jörgen Larsen, Christen Gravs ‎(?)‎, Peder Möllers kone.
Marriage Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1760-1814, side 350, mikrokort LAK 3-6598, 1-655-2, 5/7
  Text: 1809
Søndagen den 24de Septembr lode dette Par Folk sig anmelde til Lysning fra Prædikestolen og paafølgende Copulation, navnlig Christen Jørgensen Reformee Corporal ved 3die Compagnie, Slesvigske Infanterie Regiment, Pigen Karen Hans Dtr i Wæggerløse.
At intet i nogen Maade findes hinderligt i dette deres agtede Ægteskab ligesom og om noget imod Formodning deraf skulle flyde, da at holde Sognepræsten Hr. Doct: Schyth, hvis .... al Tiltale, som deraf maatte kunne følge; derfor indestaar og underskriver som Forlovere
Jens Hansen
Med paaholden Pen
Rasmus Olsen
i Wæggerløse
Copuleret derefter den 3die Novbr.
Marriage Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1760-1814, side 350, mikrokort LAK 3-6598, 1-655-2, 5/7
  Text: 1809
Søndagen den 24de Septembr lode dette Par Folk sig anmelde til Lysning fra Prædikestolen og paafølgende Copulation, navnlig Christen Jørgensen Reformee Corporal ved 3die Compagnie, Slesvigske Infanterie Regiment, Pigen Karen Hans Dtr i Wæggerløse.
At intet i nogen Maade findes hinderligt i dette deres agtede Ægteskab ligesom og om noget imod Formodning deraf skulle flyde, da at holde Sognepræsten Hr. Doct: Schyth, hvis .... al Tiltale, som deraf maatte kunne følge; derfor indestaar og underskriver som Forlovere
Jens Hansen
Med paaholden Pen
Rasmus Olsen
i Wæggerløse
Copuleret derefter den 3die Novbr.
Marriage Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1760-1814, side 350, mikrokort LAK 3-6598, 1-655-2, 5/7
  Text: 1809
Søndagen den 24de Septembr lode dette Par Folk sig anmelde til Lysning fra Prædikestolen og paafølgende Copulation, navnlig Christen Jørgensen Reformee Corporal ved 3die Compagnie, Slesvigske Infanterie Regiment, Pigen Karen Hans Dtr i Wæggerløse.
At intet i nogen Maade findes hinderligt i dette deres agtede Ægteskab ligesom og om noget imod Formodning deraf skulle flyde, da at holde Sognepræsten Hr. Doct: Schyth, hvis .... al Tiltale, som deraf maatte kunne følge; derfor indestaar og underskriver som Forlovere
Jens Hansen
Med paaholden Pen
Rasmus Olsen
i Wæggerløse
Copuleret derefter den 3die Novbr.
Property Falster Birk. Skøde- og panteprotokol
Citation Details:  1861-1879, side 311-312
  Text: Foto: LAK 20100129 0012-0016
Property Falster Birk. Skøde- og panteprotokol
Citation Details:  1819-1821, side 130A-131A
  Text: Foto: LAK 20100223 01-07
Occupation Lolland-Falsters Stift Bispeembede, Visitatsprotokol
Citation Details:  1806-1842 og 1843-1877
  Text: Visitatser i Hasselø Skole 1828, 1833, 1836, 1838, 1841 og 1844
Foto: LAK 20070403: 001-007
Occupation FT 1834 Maribo Amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Hasseløe Bye; 1; Skolen
687; Christen Jørgensen; m; 53; gift; Skolelærer
688; Maren Hansdatter; k; 25; gift; hans Kone
689; Jørgen Christensen; m; 25; ugift; hans søn
690; Hansine Ulrike Hans Volgratzdatter; k; 17; ugift; Tjenestepige
Property Falster Birk. Skøde- og panteprotokol
Citation Details:  1823-1826, side 519B-520A
  Text: Foto: LAK 20100216 16-20
Property Falsters Sønder Herred. Brandtaxationsprotokol
Citation Details:  1800-1826, side 80
  Text: Brandtaxation 525, 26. april 1831
Same Dag 26de April foretaget med Sognefoged Christofer Rasmussen og Brandf: Mikkel Larsen, efter Ejernes Begiæring Taxation til Brandforsikring paa efterkommende 2de Huuse i Marebek Bye, Wejerløse Sogn:
525. 2.
Christian Hansen Rebslager hans Huus sønden Byen.
a) Stuehuus 11 Fag 10 Al: bredt, Egebindingsværk, med brændtsteens Vægge ved søndre Siide, Resten Leervægge, Straatag paa Fyr, deraf
6 Fag med Loft, til Stue, Kammer, Kjøkken a 30rd ............. 180rd
5 Fag til Lade og Stald a 20rd ..................................... 100rd
......................................................................... 280rd er 270
b) Qvist i N: 4 Fag af same Matr: til Port og Materialer a 20rd er 80rd = 80rd
Forsikret ......................................................................... 350rd Sølv
Forsvarlig mod Ildsfare. Ikke forhen forsikret.
Taxationsmændenes Qvittering
Christofer Rasmussen Mikkel Larsen
Broch

Foto: LAK 20100223 16-22
Death of spouse Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1813-1838, side 336, mikrokort LAK 2-16582, 2-655-1, 7/9
  Text: 1832
Dødsdagen: 15 Nov
Begravelsesdagen: 21 Nov
Navn: Karen Hansd:
Stand m.v.: Skolelærer Jørgensens Hustru paa Hasselø
Alder: 49 ‎[den anden udgave af kirkebogen angiver 52½ år]‎
Death of spouse Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1813-1838, side 337, AO-opslag 249
Event Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1813-1838, side 200, AO-opslag 162
  Text: 1833
Brugommen: Enkemand Christen Jørgensen, Skolelærer paa Hasselø, 51 Aar gl.
Bruden: Pigen Susanne Margrethe Hansdatter paa Hasselø, 27 Aar gl.
Forlovere: Gmd. Christoffer Rasmuss: Vægg: Gmd. Mich: Michels: paa Hasselø
Vielsesdagen: Bemeldte Pige døde før Vielsen
Event Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1813-1838, side 200, AO-opslag 162
  Text: 1833
Brugommen: Enkemand Christen Jørgensen, Skolelærer paa Hasselø, 51 Aar gl.
Bruden: Pigen Susanne Margrethe Hansdatter paa Hasselø, 27 Aar gl.
Forlovere: Gmd. Christoffer Rasmuss: Vægg: Gmd. Mich: Michels: paa Hasselø
Vielsesdagen: Bemeldte Pige døde før Vielsen
Event Væggerløse Sogns Kirkebog
Citation Details:  1813-1838, side 200, AO-opslag 162
  Text: 1833
Brugommen: Enkemand Christen Jørgensen, Skolelærer paa Hasselø, 51 Aar gl.
Bruden: Pigen Susanne Margrethe Hansdatter paa Hasselø, 27 Aar gl.
Forlovere: Gmd. Christoffer Rasmuss: Vægg: Gmd. Mich: Michels: paa Hasselø
Vielsesdagen: Bemeldte Pige døde før Vielsen
Marriage Idestrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1827-1836, side 334, mikrokort LAK 2-16356, 2-647-2, 5/9
  Text: 1833
Brudgommen: Skolelærer Christen Jørgensen af Hasseløe 52 Aar gl, De naturlige Kopper
Bruden: Pigen Maren Hansdatter af Tjærebye, 25 Aar gl. vacc. D 7de Juni 1810
Forlovere: Sognefoged Christopher Rasmussen fra Wæggerløse. Grmd Lars Johansen fra Tjærebye
Vielsesdagen: d 31te Mai 1833
Vielsesstedet: i Wæggerløse Kirke ‎[NB: korrekt]‎
Marriage Idestrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1827-1836, side 334, mikrokort LAK 2-16356, 2-647-2, 5/9
  Text: 1833
Brudgommen: Skolelærer Christen Jørgensen af Hasseløe 52 Aar gl, De naturlige Kopper
Bruden: Pigen Maren Hansdatter af Tjærebye, 25 Aar gl. vacc. D 7de Juni 1810
Forlovere: Sognefoged Christopher Rasmussen fra Wæggerløse. Grmd Lars Johansen fra Tjærebye
Vielsesdagen: d 31te Mai 1833
Vielsesstedet: i Wæggerløse Kirke ‎[NB: korrekt]‎
Marriage Idestrup Sogns Kirkebog
Citation Details:  1827-1836, side 334, mikrokort LAK 2-16356, 2-647-2, 5/9
  Text: 1833
Brudgommen: Skolelærer Christen Jørgensen af Hasseløe 52 Aar gl, De naturlige Kopper
Bruden: Pigen Maren Hansdatter af Tjærebye, 25 Aar gl. vacc. D 7de Juni 1810
Forlovere: Sognefoged Christopher Rasmussen fra Wæggerløse. Grmd Lars Johansen fra Tjærebye
Vielsesdagen: d 31te Mai 1833
Vielsesstedet: i Wæggerløse Kirke ‎[NB: korrekt]‎
Occupation FT 1845 Maribo amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Hasseløe Bye, Veggerløse Sogn, , et Huus, 21,
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Rasmus Chrestoffersen, 45, Gift, , Træskomager, -
Kirsten Olsdatter, 39, Gift, , hans Kone, Idestrup
Niels Rasmussen, 15, -, , Søn, Hasseløe
Anne Rasmusdatter, 13, -, , Datter, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Christopher Rasmussen, 12, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Ole Rasmussen, 4, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Jens Rasmussen, 1, -, , Søn, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Mikkel Larsen Kaarre, 69, Enkemand, , Indsidder, Ibd ‎[Hasseløe]‎
Chresten Jørgensen, 63, Gift, , entlediget Skolelærer, Snedker, Svenstrup, Als
Maren Hansdatter, 35, Gift, , hans Kone, Idestrup
Karen Margrethe Chrestensdatter, 10, -, , Datter, Hasseløe
Birthe Hansdatter, 38, Ugift, , Tjenestepige, Thorebye
Occupation FT 1850 Maribo Amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By; Et Huus
Kildenavn, Alder, Civilstand, Kildeerhverv, Husstands/familienr., Matr.nr./Adresse, Kildefødested, Kildestednavn, Antal familier/hus
Christen Jørgensen, 69, Gift, Suspenderet Skolelærer, 22, Et Huus, Svendstrup Sogn, Als, Væggerløse By, 1
Maren Hansdatter, 41, Gift, Hans kone, 22, Et Huus, Idestrup Sogn, Væggerløse By, 1
Karen Christensdatter, 15, Ugift, Deres datter, 22, Et Huus, Her i Sognet, Væggerløse By, 1
Occupation FT 1855 Maribo Amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By, 22, 1 Huus, 2 familier
Christen Jørgensen, 74, gift, Svendstrup Als, Huusf. entlediget Skolel.
Maren Hansd., 46, ligel, Idestrup S, Hs Kone
---
Peder Pedersen, 22, gift, Gjedesby M.A., Huusf. Dagleier
Karen Christensd., 20, ligel, her i S, Hs Kone
Maren Kirstine Pedersd., 2, ligel, ligel, deres Datter
Occupation FT 1860 Maribo Amt
Citation Details:  Falsters Sønder Herred, Væggerløse Sogn
  Text: Væggerløse By, 2, et Huus, 2 familier
Christen Jørgensen, 79, gift, Svenstrup Sogn paa Als, Pensioneret Skolelærer, Huusfader
Maren Hansdatter, 51, do, Idestrup Sogn, Maribo Amt, hans Kone
Poul Borchersen, 5, ugift, Kjøbelev Sogn, Maribo Amt, Forsørges her af Sognets Fattigvæsenet
------
Peder Pedersen, 27, gift, Gjedesby Sogn, Maribo Amt, Indsidder, Dagleier, Huusfader
Karen Jørgensen, 25, do, her i Sognet, hans Kone
Maren Kirstine Pedersen, 7, ugift, do, deres Børn
Christen Pedersen, 4, do, do, do
Marie Pedersen, 3, do, do, do
Probate Nykøbing Herreds Skifteprotokol
Citation Details:  1859-1866, side 115 og 118
  Text: Foto: LAK 20100129 0001-0011

View Sources for ...


Media

Multimedia Object
Beretning om Christen JørgensenBeretning om Christen Jørgensen  ‎(M124)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Musketerer fra Slesvigske Infanteriregiment, 1778Musketerer fra Slesvigske Infanteriregiment, 1778  ‎(M530)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Militært rejsepas for vicekorporal Christen Jørgensen, 1809Militært rejsepas for vicekorporal Christen Jørgensen, 1809  ‎(M562)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Slesvigske Infanteri-regiment under EnglandskrigeneSlesvigske Infanteri-regiment under Englandskrigene  ‎(M534)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Skøde til Christen Jørgensen 1810 på hus og grund i MarrebækSkøde til Christen Jørgensen 1810 på hus og grund i Marrebæk  ‎(M531)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Brev fra skolelærer Nielsen i Højet til Christen Jørgensen, 1823Brev fra skolelærer Nielsen i Højet til Christen Jørgensen, 1823  ‎(M561)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Anbefaling fra skolelærer Nielsen til Christen Jørgensen, 5. april 1825Anbefaling fra skolelærer Nielsen til Christen Jørgensen, 5. april 1825  ‎(M163)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Anbefaling fra sognepræsten i Væggerløse til Christen Jørgensen, 6. april 1825Anbefaling fra sognepræsten i Væggerløse til Christen Jørgensen, 6. april 1825  ‎(M164)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Indstilling af Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1825Indstilling af Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1825  ‎(M165)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Ansøgning fra Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1825Ansøgning fra Christen Jørgensen til skolelærerembedet på Hasselø, 6. april 1825  ‎(M166)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Kaldsbrev for Christen Jørgensen på skolelærerembedet på Hasselø, 17. august 1825Kaldsbrev for Christen Jørgensen på skolelærerembedet på Hasselø, 17. august 1825  ‎(M563)‎
Type: Photo


Multimedia Object
Skøde fra Christen Jørgensen på hus i Marrebæk, 11. december 1825Skøde fra Christen Jørgensen på hus i Marrebæk, 11. december 1825  ‎(M536)‎
Type: Electronic


Multimedia Object
Visitatser i Hasselø Skole 1828, 1833, 1836, 1838, 1841 og 1844Visitatser i Hasselø Skole 1828, 1833, 1836, 1838, 1841 og 1844  ‎(M132)‎

Multimedia Object
Skifte efter Christen Jørgensen i Væggerløse, 1862Skifte efter Christen Jørgensen i Væggerløse, 1862  ‎(M535)‎
Type: Electronic

View Media for ...


Family with Parents
Father
Jørgen Jørgensen Sundeboe ‎(I1733)‎
Birth 1733 54 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 23 June 1807 ‎(Age 74)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
7 years
Mother
 
Maren Hansdatter Molt ‎(I1735)‎
Birth 1740 26 31 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 2 April 1812 ‎(Age 72)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark

Religious Marriage: 19 July 1760 -- Svenstrup Kirke, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
5 months
#1
Brother
Jørgen Jørgensen ‎(I1737)‎
Birth 1761 28 21 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 1767 ‎(Age 6)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
2 years
#2
Sister
Tyre Jørgensdatter ‎(I1738)‎
Birth 1763 30 23 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 1767 ‎(Age 4)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
3 years
#3
Sister
Kirsten Jørgensdatter ‎(I1739)‎
Birth 1766 33 26 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 1767 ‎(Age 12 months)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
2 years
#4
Brother
Jørgen Jørgensen ‎(I1740)‎
Birth 1768 35 28 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death after 1812 ‎(Age 44)‎
2 years
#5
Sister
Karen Jørgensdatter ‎(I1747)‎
Birth 1770 37 30 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death before 1812 ‎(Age 42)‎
3 years
#6
Sister
Kirsten Jørgensdatter ‎(I1748)‎
Birth 1773 40 33 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 26 April 1817 ‎(Age 44)‎ Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
3 years
#7
Brother
Christen Jørgensen ‎(I1749)‎
Birth 1776 43 36 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 1776 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
1 year
#8
Sister
Marie Jørgensdatter ‎(I1741)‎
Birth 1777 44 37 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death before 1812 ‎(Age 35)‎
2 years
#9
Brother
Christen Jørgensen ‎(I1742)‎
Birth 1779 46 39 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 1781 ‎(Age 2)‎ Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
2 years
#10
Christen Jørgensen ‎(I0146)‎
Birth 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Family with Karen Hansdatter
Christen Jørgensen ‎(I0146)‎
Birth 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
2 years
Wife
 
Karen Hansdatter ‎(I0125)‎
Birth 1783 34 34 Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 15 November 1832 ‎(Age 49)‎ Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark

Religious Marriage: 3 November 1809 -- Væggerløse Kirke, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
-3 months
#1
Son
Jørgen Christensen ‎(I1078)‎
Birth 12 August 1809 28 26 Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Family with Susanne Margrethe Hansdatter
Christen Jørgensen ‎(I0146)‎
Birth 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
25 years
Wife
 
Susanne Margrethe Hansdatter ‎(I1874)‎
Birth 9 May 1806 29 29 Sønder Ørslev, Idestrup Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 12 April 1833 ‎(Age 26)‎ Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Family with Maren Hansdatter
Christen Jørgensen ‎(I0146)‎
Birth 1781 48 41 Stevning, Svenstrup Sogn, Sønderborg Amt, Danmark
Death 4 March 1862 ‎(Age 81)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
28 years
Wife
 
Maren Hansdatter ‎(I0157)‎
Birth March 1809 32 32 Sønder Ørslev, Idestrup Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 13 March 1886 ‎(Age 77)‎ Væggerløse, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark

Religious Marriage: 31 May 1833 -- Væggerløse Kirke, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
2 years
#1
Daughter
Karen Margrethe Christensdatter ‎(I0046)‎
Birth 15 May 1835 54 26 Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 12 October 1915 ‎(Age 80)‎ Nykøbing Falster, Nykøbing Falster Sogn, Maribo Amt, Danmark
7 years
#2
Son
Hans Frederik Christensen ‎(I1718)‎
Birth 30 August 1842 61 33 Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark
Death 20 September 1842 ‎(Age 21 days)‎ Hasselø, Væggerløse Sogn, Maribo Amt, Danmark